การเจรจาต่อรองขั้นเทพ (Negotiation Skills)

21 ธันวาคม 2563

Course Description :

Negotiation Skill เป็นหลักสูตรอบรมทักษะการเจรจาต่อรองขั้นเทพ โดยเน้นด้านการเจรจาต่อรองแบบ Win : Win Solution โดยในหลักสูตรการฝึกอบรมจะช่วยให้ท่านได้รับความรู้ (Knowledge) ในหลักการเจรจาต่อรองแบบชนะ : ชนะ (Win : Win) ได้รับความเข้าใจ (Understand) ในการเตรียมการเจรจาต่อรอง การวางแผนการเจรจาต่อรอง การใช้ Style การเจรจาต่อรองให้เหมาะสมกับสถานการณ์และรูปแบบการเจรจา นอกจากนี้ การอบรมยังช่วยพัฒนาทักษะ (Skill) ในการใช้เทคนิคในการเจรจาต่อรอง หลักในการใช้กลวิธีในการเจรจาต่อรองที่สัมฤทธิ์ผล อีกทั้ง ยังช่วยสร้างทัศนคติ (Attitude) ที่ถูกต้องในการเจรจาต่อรองว่าไม่ใช่เรื่องยากและมีอยู่ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้สามารถเข้าใจธรรมชาติการเจรจาต่อรองที่เกิดขึ้นรอบตัวเราตลอดเวลา ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจวิธีการวางโครงสร้างการเจรจาต่อรองกับคู่เจรจาและทีมงานผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้การเจรจาต่อรองประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร

Course Outline :

 • การเจรจาต่อรอง คือ อะไร ?
 • นิยามความหมายของการเจรจาต่อรอง
 • หลักการเจรจาต่อรองขั้นเทพ
 • วัตถุประสงค์ของการเจรจาต่อรอง
 • การทำความเข้าใจในการเจรจาต่อรองแบบมืออาชีพ
 • บันได 3 ขั้นในการเจรจาต่อรอง
 • ทักษะในการเจรจาต่อรองที่ประสบความสำเร็จ
 • การเตรียมความพร้อม
  • การเจรจาต่อรองตามหลัก Game Theory
  • การเจรจาต่อรองตามหลัก BW-WAP
 • การเตรียมการส่วนบุคคล
  • การวางรากฐานการเจรจาต่อรอง
  • การกำหนดเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม
  • การเตรียมสถานที่ในการเจรจาต่อรอง
  • การวางโครงสร้างในการเจรจาต่อรอง
 • กระบวนการเจรจาต่อรอง
 • การสร้างกรอบการเจรจาต่อรอง
 • 7 สไตล์การเจรจาต่อรองของตนเอง
 • สไตล์การเจรจาต่อรอง 7 แบบของคู่เจรจา
 • วิธีรับมือกับคู่เจรจาทั้ง 7 สไตล์
 • การสร้างข้อตกลง
 • การตั้งเงื่อนไขของฉันทามติและข้อตกลง
 • การจัดการกับปัญหาที่ยุ่งยาก
 • การควบคุมอารมณ์ในการเจรจา
 • การเจรจาต่อรองในนามของคนอื่น
 • เลือกทีมเจรจาต่อรอง
 • การบรรลุข้อตกลง
 • ความสำเร็จของแผนการเจรจาและการประเมินผล

วันที่อบรม : 
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563

อัตราค่าสัมมนา :
ค่าอบรมปรกติ : 4,000 บาท
*ลงทะเบียน 2 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 3,900 บาท
*ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป เหลือเพียงท่านละ 3,700 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทีมงาน : Admin FIT Pro
อีเมล์ : fitprodb@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : Tel.(086) 981-1584
LINE : fitprodb และ/หรือ 0869811584

การฝึกอบรมสิ่งที่จะได้รับ ฟรี !
- ใบ Certificate (วุฒิบัตร) ผ่านการฝึกอบรม [*เมื่ออบรมครบตามข้อกำหนดของหลักสูตร]
- Hand-Out (เอกสารประกอบการอบรมเข้าเล่ม)
- มาตรฐานอบรม 2 เบรค (เช้า-บ่าย) และ อาหารกลางวันตามมาตรฐานโรงแรม

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

พนักงานที่ทำหน้าที่เจรจาต่อรอง, เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เจรจาต่อรอง, ข้าราชการที่ทำหน้าที่เจรจาต่อรอง, พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ทำหน้าที่เจรจาต่อรอง, นักเจรจาต่อรอง, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, ผู้บังคับบัญชา, Supervisor, Manager, เจ้าของกิจการ

วิทยากร

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro :
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ :
Competency, Competency based hrm/hrm, Competency base interview, Competency management, Training Management, Training Development, HRD Management, Training Analysis, Design A Curriculum, Design Course For Training, HR Development System, Teamwork, Negotiation Skill, Negotiation Skill For Selling, Personality Development, Teamwork, Coaching Skill, Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Negotiation Skill, Selling Process, Selling Skill, Power Closing, Sales Management, Coaching, Course for Success and etc.
ดูตัวอย่างคลิปบรรยายวิทยากรจากเว็บ วิทยากร.net :
http://www.xn--12c7b7afq2el.net/index.php/grow/23-hpy-oran-orcha
ดูตัวอย่างคลิปบรรยายจาก Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=nfhRpUfJy-4
สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมใกล้ BTS & MRT ในกรุงเทพมหานคร

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

21 ธันวาคม 2563 09.00-16.00 น.

จัดโดย

สถาบันฝึกอบรมฟิตโปร
เบอร์ติดต่อ : (086) 981-1584

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4,000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 462 ครั้ง