การเขียนโมเดลธุรกิจการตลาดด้วยหลักการ Business Model Canvas

26 มีนาคม 2563


หลักการและเหตุ

โมเดลธุรกิจก็คือแบบจำลองธุรกิจว่า ธุรกิจของเราจะให้บริการหรือขายอะไร ขายให้ใคร ขายอย่างไร ขายที่ไหน ผลิตด้วยอะไร ใครมาช่วยผลิต และมีรายได้และค่าใช้จ่ายอย่างไร รวมถึงมีกำไรจากการให้บริการและสินค้าตัวไหนบ้าง ดังนั้นโมเดลธุรกิจควรคิดก่อนการเริ่มธุรกิจ แต่ใครที่ได้ทำธุรกิจไปแล้วก็ยังสามารถนำโมเดลธุรกิจมาปรับปรุงโดยปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้น คิดให้เป็นภาพรวมมากขึ้น เครื่องมือที่จะคิดและสร้างโมเดลธุรกิจที่ดีและนิยมใช้กันอย่างมากชื่อBusiness Model Canvas(BMC) ซึ่งจะทำให้เราเข้าใจธุรกิจของเราได้ดีมากขึ้น โดยBusiness Model Canvas(BMC) นี้เป็น แม่แบบ (template) ที่ช่วยในการออกแบบโมเดลธุรกิจ ซึ่งมีประโยชน์คือ

  • ช่วยแจกแจงองค์ประกอบต่างๆ(มีทั้งหมด 9 ช่อง) ออกมาเพื่อให้เราเข้าใจในโมเดลธุรกิจเราได้
  • ทำให้เราฝึกคิดเป็นภาพและจดจำได้ง่ายขึ้น
  • สามารถเชื่อมโยงองค์ประกอบต่างๆทั้ง 9 ช่องได้เพื่อสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • นำไปใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดและการขายอย่างได้ผลที่สุด
  • สามารถเห็นผลประกอบการได้อย่างละเอี่ยดรวมถึงต้นทุนการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน
  • นำไปใช้เป็นแนวทางในการขายและการดำเนินงานการตลาดของแต่ละสินค้าได้อย่างละเอียด ครบถ้วน

  • การสร้างโมแดลธุรกิจนี้เราอาจจะต้องเริ่มจากการคิดว่า สินค้าของเราคืออะไร และจะขายให้ใคร ขายอย่างไร จะใช้วัตถุดิบอะไรบ้าง จะผลิตอย่างไร และมีกำไรไหม ดรวมถึงต้นทุนการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน

หัวข้อการอบรม

- โครงสร้างธุรกิจ การแบ่งกลุ่มของลูกค้าและสินค้า

- กลยุทธ์การตลาดแบบBusiness Model Canvas

- องค์ประกอบของกลยุทธ์การตลาดแบบBusiness Model Canvas

- การเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบของBusiness Model Canvas

-Case Studyกรณีศึกษาบริษัทที่ทำBusiness Model Canvas


หมายเหตุ: หลักสูตรสามารถจัดเป็นIn-House Training

สำรองที่นั่ง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเล็ก

Tel: 063-846-6405

E-mail:info@chosenthebest.comwebsite:www.chosenthebest.com

 วิทยากร


บรรยายโดย:อ.อนันต์ ดีโรจนวงศ์

 สถานที่อบรม (VENUE)

ณ โรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

26 มีนาคม 2563

จัดโดย

โชเซ่น เดอะ เบสท์
เบอร์ติดต่อ : 0638466405

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 118 ครั้ง