การออกแบบบริการ (Service Design)

11 พฤษภาคม 2563

ในยุคดิจิตอล ยุคที่ผู้ใช้บริการเต็มไปด้วยความต้องการและอารมณ์ที่อ่อนไหว ทำให้บางครั้งการให้บริการตามรูปแบบเดิมๆ ไม่ตอบสนองและสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการในยุคนี้

ดังนั้น ผู้ให้บริการทุกธุรกิจจำเป็นต้องเรียนรู้ และเข้าใจความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย พร้อมกับสามารถนำประสบการณ์ และความเข้าใจในความคาดหวังของผู้รับบริการมาออกแบบบริการ (Service Design) ให้กับธุรกิจและนำไปปฏิบัติในงานจริง

หัวข้อการเรียนรู้:

1. Why important Service
2. Understand Customer and Persona
3. Customer Path & Journey
4. Customer Experience
5. 7 Mix for service
6. Service Design (Step to Step)
Workshop:ออกแบบการบริการ ตาม Customer Journey

ประโยชน์ที่จะได้รับจากหลักสูตรนี้:

1.  วิเคราะห์และทำความเข้าใจความคาดหวังของผู้รับบริการในยุคดิจิตอล
2. สามารถทำ Persona และรู้จุด Touch point
3. สามารถออกแบบบริการได้


สนใจจองที่นั่งติดต่ออีเมล์ cs@ldthai.com หรือโทร. 0944565756 www.ldthai.com

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ประกอบการ, หัวหน้าฝ่ายบริการและปฏิบัติการ, ผู้จัดการฝ่ายบริการ และผู้ที่สนใจในการออกแบบบริการ

วิทยากร

อาจารย์สันติทัต ไพใหม่

วิทยากร, นักพูด, โค้ชด้านการพัฒนาตนเอง, HROD Coach, โค้ชด้านธุรกิจและผู้บริหาร, นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ, ที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมการผลิตและบริการสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมใกล้ BTS, MRT

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

11 พฤษภาคม 2563 09.00 - 16.00

จัดโดย

Leaning and Development (Thailand) Co.,Ltd.
เบอร์ติดต่อ : 0944565756

ค่าธรรมเนียม (FEE)

5,000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 1549 ครั้ง