การออกแบบบริการ (Service Design)

2 มิถุนายน 2566

**หมายเหตุ : การเรียนออนไลน์แบบ Virtual Training จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถจัด ณ โรงแรมได้ และ L&DT จะคำนวณค่าอบรมพิเศษ (ผู้สนใจอบรมสามารถลงทะเบียนอบรมไว้ได้ปกติ)

**L&DT มีเรียนแบบบันทึกวีดีโอ (โดยเข้าอบรมด้วยการดูมีเดียอบรมใน facebook กลุ่มปิด) หากต้องการเรียนในรูปแบบนี้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า 094-4565756


ในยุคดิจิทัล ยุคที่ผู้ใช้บริการเต็มไปด้วยความต้องการและอารมณ์ที่อ่อนไหว ทำให้บางครั้งการให้บริการตามรูปแบบเดิมๆ ไม่ตอบสนองและสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการในยุคนี้

ดังนั้น ผู้ให้บริการทุกธุรกิจจำเป็นต้องเรียนรู้ และเข้าใจความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย พร้อมกับสามารถนำประสบการณ์ และความเข้าใจในความคาดหวังของผู้รับบริการมาออกแบบบริการ (Service Design) ให้กับธุรกิจและนำไปปฏิบัติในงานจริง

หัวข้อการเรียนรู้:

 1. การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้บริโภค
 2. แนวคิดและหลักการการออกแบบการบริการให้เหมาะกับผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
 3. เป้าหมายของการบริการและแนวทางในการให้บริการในยุคดิจิทัล
 4. แนวคิดของการบริการที่เป็นเลิศ
 5. การบริการ 4.0
 6. Understand Customer and Persona
 7. Customer Path & Journey
 8. Customer Experience
 9. 7 Mix for service
 10. Service Design (Step to Step)
 11. Workshop:ออกแบบการบริการ ตาม Customer Journey

ประโยชน์ที่จะได้รับจากหลักสูตรนี้:

1.  วิเคราะห์และทำความเข้าใจความคาดหวังของผู้รับบริการในยุคดิจิทัล
2. สามารถทำ Persona และรู้จุด Touch point
3. สามารถออกแบบบริการได้จริงและเป็นรูปธรรม


สนใจจองที่นั่งติดต่ออีเมล์ [email protected] หรือโทร. 0944565756 www.ldthai.com

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ประกอบการ, หัวหน้าฝ่ายบริการและปฏิบัติการ, ผู้จัดการฝ่ายบริการ และผู้ที่สนใจในการออกแบบบริการ

วิทยากร

อาจารย์สันติทัต ไพใหม่

วิทยากร, นักพูด, โค้ชด้านการพัฒนาตนเอง, HROD Coach, โค้ชด้านธุรกิจและผู้บริหาร, นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ, ที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมการผลิตและบริการสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมใกล้ BTS, MRT

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

2 มิถุนายน 2566 09.00 - 16.00

จัดโดย

Leaning and Development (Thailand) Co.,Ltd.
เบอร์ติดต่อ : 0944565756

ค่าธรรมเนียม (FEE)

5,000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 6210 ครั้ง