การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ

14 สิงหาคม 2563

หัวข้อการสัมมนา

ลักษณะการทำงานในรูปแบบการให้บริการยุคปัจจุบัน

·     ทบทวนถึงกระบวนการทำงานในปัจจุบันและการเผชิญข้อร้องเรียน

·     เข้าใจมุมมองตนเอง และมุมมองลูกค้า

·     สาเหตุของความไม่พอใจของลูกค้าและการร้องเรียน

·      Workshopคุณเข้าใจข้อร้องเรียนดีแค่ไหน

ข้อร้องเรียน ความเครียดที่พนักงานต้องรับมือ

การรับรู้ถึงปัญหาและวิธีเปลี่ยนมุมความคิด

·     เทคนิคบริหารความกดดัน

·     หลัก5ข้อ ควบคุมตนจากการเจรจากับลูกค้า

·     กิจกรรม รับมือกับปัญหาลูกค้าผ่านCase Study

การควบคุมอารมณ์อย่างชาญฉลาด

·     การรู้จักสร้างกำลังใจให้ตนเองในการแก้ไขปัญหา

·     หัวใจบริการที่สร้างความต่างจะเปลี่ยนประสบการณ์ที่แย่ให้กลายเป็นดี

 

กลุ่มเป้าหมาย : สำหรับทุกแผนก ทุกตำแหน่ง ที่ต้องเพิ่มเติมทักษะด้านการรับมือกับข้อร้องเรียน


วิทยากร

อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุลสถานที่อบรม (VENUE)

Arize Hotel สุขุมวิท 26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

14 สิงหาคม 2563 09.00-16.00

จัดโดย

บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เบอร์ติดต่อ : 090-645-0992, 089-606-0444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 83 ครั้ง