การสร้างรายได้จากอสังหาริมทรัพย์มีขั้นตอนอย่างไร วิธีการทำการตลาด ขายเร็ว ขายไว สินเชื่อและวิธีการ

3 ธันวาคม 2563

สัมมนาฟรี!!!

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีงานประจำและต้องการหารายได้เสริม สนใจในงานขายอสังหาริมทรัพย์ มุ่งเน้นหารายได้เสริม สามารถทำเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้เช่นกัน

วิทยากร

คุณษิญาภา สาเจริญ

สถานที่อบรม (VENUE)

KPN Tower

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

3 ธันวาคม 2563 13.30-15.30

จัดโดย

V&C Property Thai
เบอร์ติดต่อ : 0626234789

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 49 ครั้ง