การสร้างจิตสำนึก และ ความตระหนักในเรื่องการประหยัดพลังงาน

17 ธันวาคม 2563

ในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่พลังงานลดลงอยู่ตลอดเวลา หากใช้กันอย่างไม่รู้คุณค่า สักวันหนึ่งคงจะหมดไป ไม่ว่าพลังงานไฟฟ้า น้ำ น้ำมัน ฯลฯ หากพลังงานเหล่านี้ลดลงไปเรื่อยจะส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่ของทุกๆท่านและจะต้องมีผลต่อองค์กรธุรกิจต่างๆแน่นอน ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกันประหยัดและใช้พลังงานทุกอย่างอย่างคุ้มค่า

วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมทัศนคติและจิตสำนึกให้ช่วยกันประหยัดงาน
2. มีแนวทางในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า


เนื้อหาหลักสูตร
 พลังงานกับอนาคตของโลก : อนาคตของเรา
     ถ้ายังใช้พลังงานกันอย่างนี้...อะไรจะเกิดขึ้น
     ทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับพลังงานอย่างไร
การใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า
     การสร้างค่านิยมและจิตสำนึกการใช้พลังงาน
     ร่วมด้วยช่วยกันคิดแนวทางการประหยัดพลังงาน
     สารพันวิธีเราช่วยได้ : สิ่งใกล้ตัวอย่างมองข้าม
     การประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวัน
     การประหยัดพลังงานให้กับองค์กร
     การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าต้องมีการวางแผนและควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ


ค่าอบรม
 ราคาทั่วไป 3,800 บาท [ บวก VAT 7% = 4,066 บาท ]
 ราคาสมาชิก 3,300 บาท [ บวก VAT 7% = 3,531 บาท ]


ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่ http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=28701

คลิกเพื่อสำรองที่ https://form.jotform.me/62203404766451
โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598
, 065-8849097
e-mail : info2@trainingbymotiva.com
id line : @trainingbymotiva
www.trainingbymotiva.com  
สถาบันฝึกบอรมโมติวา


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

บุคลากรทุกท่านในองค์กร

วิทยากร

กมลภัทร บุญค้ำ

สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม my hotel CMYK

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

17 ธันวาคม 2563 9.00-16.00 น.

จัดโดย

สถาบันฝึกอบรมโมติวา
เบอร์ติดต่อ : 028827598

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 866 ครั้ง