การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล

26 ตุลาคม 2565


วัตถุประสงค์

1.      เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และความเข้าใจกฎหมายสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล และสามารถใช้ความรู้ดังกล่าวในการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

2.      ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุด

3.      ปลอดภัยจากภาระที่อาจจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า

4.      มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและสมเหตุผล

5.      ช่วยในการลดต้นทุน

รายละเอียดหลักสูตร

1.      หลักการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล

2.      ความต่างที่เหมือนกันของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล

3.      เครื่องมือที่สรรพากรใช้ในการตรวจสอบภาษี

4.      งบการเงินแบบไหนเสี่ยงถูกสรรพากรตรวจสอบ

5.      ความแตกต่างระหว่างกำไรทางบัญชีกับกำไรทางภาษี

6.      องค์ประกอบของรายจ่าย

7.      รายจ่ายต้องห้าม

8.      การวางแผนภาษีนิติบุคคล

9.      วิธีการนำเงินออกจากกิจการ และความเสี่ยง

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

1.     เข้าใจศาสตร์และหลักการในการวางแผนภาษี และสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ในการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล

2.     เข้าใจเงื่อนไขและข้อควรระวังของการวางแผนภาษี

 

สิ่งที่คาดหวังหลังการอบรม

-     ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถนำความรู้และเครื่องมือที่ได้ไปใช้ในการวางแผนภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

-     ผู้ที่มีหน้าที่ด้านการการวางแผนภาษีหรือผู้ที่สนใจการวางแผนภาษี


**********ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

......................................................................

โปรโมชั่น เมื่อสำรองที่2 ท่านรับส่วนลดรวม600 บาท,สมัคร4 จ่าย 3 (ปกติ3,500 บาท/ท่าน) ก่อนVAT

**ลิงก์ใบสมัคร https://forms.gle/fezvGQTuRvHHm5tr7

 

-อัตราค่าสัมมนา ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

-ราคารวม เอกสารการอบรม / อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร(สำหรับหลักสูตรOn-Site)

-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา สามารถลดหย่อนภาษีได้200%

-มีวุฒิบัตรมอบให้ พร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย ฟรี

 

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณเล็ก

โทร/Line : 063-846-6405

E-mail: [email protected]

www.chosenthebest.com

 

***สามารถจัดเป็นIn-House Trainingอบรมภายในได้***

วิทยากร

อ.สาธิต บวรสันติสุทธิ์สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม เดอะพาลาสโซ กรุงเทพ

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

26 ตุลาคม 2565 09.00-16.00 น.

จัดโดย

โชเซ่น เดอะ เบสท์
เบอร์ติดต่อ : 063 846 6405

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3500 สมัคร 4 จ่าย 3 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 81 ครั้ง