การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและแผนควบคุม&การอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต(APQP & PPAP)

24 มกราคม 2563


ในอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นที่รู้กันว่า เมื่อมีรุ่นใหม่ ๆ ของรถยนต์เกิดขึ้นในตลาด ห่วงโซ่ของการส่งมอบต้องมีการเตรียมตัวในการผลิตและยื่นอนุมัติผลิตภัณฑ์ใหม่ ดังนั้นผู้ส่งมอบต้องเข้าใจหลักการทั้งหมดของการวางแผนผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการยื่นอนุมัติผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากที่ผู้รับผิดชอบในองค์กรต้องรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจ ขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ของAPQP & PPAP

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ากระบวนการตามphaseต่าง ๆ ของAPQPรวมถึงlevelต่าง ๆ ของPPAP

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนผลิตภัณฑ์ใหม่และ ยื่นอนุมัติผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างถูกต้อง

4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดเตรียมเอกสารใด้อย่างถูกต้องตามหลัก APQP & PPAP

5.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจถึงวิธีการจัดทำ control plan


หัวข้อการอบรม /สัมมนา

1.      หลักการพื้นฐานของ APQP & PPAP

2.      APQP & PPAPคืออะไร

3.      APQP phaseและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

3.1  เฟส1การวางแผนและกำหนดแผนงาน

3.2  เฟส2การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

3.3  เฟส3การออกแบบและพัฒนากระบวนการ

3.4  เฟส4การทดสอบรับรองผลิตภัณฑ์และกระบวนการ

3.5  เฟส5ข้อมูลป้อนกลับ การประเมินผล และปฏิบัติการแก้ไข

4.      แผนควบคุม (Control plan)คืออะไร

5.      การประยุกต์ใช้ PPAP

6.      ระดับการส่งมอบ PPAP 

7.      เอกสารที่สนับสนุน PPAP

8.      การเขียนใบอนุมัติผลิตภัณฑ์ PSW

วิทยากร อาจารย์ชัยมงคล  ศิลธร


Fee Seminar/อัตราค่าลงทะเบียน ต่อ1คน

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ

ราคา 3,500.00 บาท ค่าสัมมนาท่านละ3,500บาท

Proสมัคร ท่านๆละ 3,200 บาท

(ราคาดังกลาวยังไม่รวมVAT 7%)


วิธีการชำระเงิน:

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

 ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238

          ชื่อบัญชี หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น 

          และแฟ็กซ์ใบ Pay-in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330

          พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น(Professional Training Solution Ltd, Partnership)

 

 

 

กรณีหัก ณ ที่จ่าย ให้นำไปให้ในวันที่จัดอบรม หรือส่งไปรษณีย์

3.  หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี0103553030100

หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูขั่น 

เลขที่ 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์23 ซ.พระยาสุเรนทร์21 แยก3

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ10510

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา086-8929330

Professional Training Solution

Tel  02-1753330,086-6183752 

Fax.  02-9030080ext.9330

www.ptstraining.in.th

อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.comคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง - ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร


วิทยากร อาจารย์ชัยมงคล  ศิลธร

เกี่ยวกับวิทยากร

ผู้เชี่่ยวชาญด้านระบบคุณภาพISO 9001, ISO 14001 , IATF 16949และระบบคุณภาพอื่น ด้วยประสบการณ์ทำงานมากกว่า15ปี

ประวัติการศึกษา

M.Eng. (Industrial Management Engineer), King Mongkut's University of Technology North Bangkok

B.Sc. (Major:Applied Physics), Mahasarakham University

Certificated of Safety officer(professional level, passed 192 and 42 hrs), Ministry of Labour

Certificated of Person Responsible of Energy(PREs), Ministry of Energy

Lead auditor/Auditor ISO9001, ISO14001

ประสบการณ์

2017-At present Trainer & Consultant for ISO9001, ISO14001, IATF16949,

Core tools(APQP, FMEA, MSA, PPAP and SPC)

ISO45001, GMP/HACCP and Productivity

Blue plus training Co Ltd.

NY-training Center Co., Ltd.

2017-2018:QMR Manager for ISO9001:2015, IATF16949:2016

Automotive Asiatic(Thailand) Co., Ltd.

2015-2017:MR for ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, IATF16949,

GMP/HACCP and IQC Manager

PPG Coatings(Thailand)Co., Ltd.

2005-2015:MR for ISO9001, ISO14001, ISO/TS16949 and QA Manager

Saha Charoen l Plastic Product Co., Ltd.

2004-2005:MR for ISO9001, ISO/TS16949 and Asst.QA Manager

Jackspeed Leather Manufacture(Thailand)Co., Ltd.

2002-2004:Senior QA Engineer and Asst.QMR for ISO9001, ISO/TS16949,สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมอไร้ซ สุขุมวิท 26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

24 มกราคม 2563 09.00-16.00 น.

จัดโดย

Professional Training Solution (Ptstraining.in.th)
เบอร์ติดต่อ : 0868929330

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 430 ครั้ง