การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและแผนควบคุม&การอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต(APQP & PPAP)

30 พฤศจิกายน 542


ในอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นที่รู้กันว่า เมื่อมีรุ่นใหม่ ๆ ของรถยนต์เกิดขึ้นในตลาด ห่วงโซ่ของการส่งมอบต้องมีการเตรียมตัวในการผลิตและยื่นอนุมัติผลิตภัณฑ์ใหม่ ดังนั้นผู้ส่งมอบต้องเข้าใจหลักการทั้งหมดของการวางแผนผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการยื่นอนุมัติผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากที่ผู้รับผิดชอบในองค์กรต้องรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วิทยากร อาจารย์ชัยมงคล  ศิลธร

เกี่ยวกับวิทยากร

ผู้เชี่่ยวชาญด้านระบบคุณภาพISO 9001, ISO 14001 , IATF 16949และระบบคุณภาพอื่น ด้วยประสบการณ์ทำงานมากกว่า15ปี

ประวัติการศึกษา

M.Eng. (Industrial Management Engineer), King Mongkut's University of Technology North Bangkok

B.Sc. (Major:Applied Physics), Mahasarakham University

Certificated of Safety officer(professional level, passed 192 and 42 hrs), Ministry of Labour

Certificated of Person Responsible of Energy(PREs), Ministry of Energy

Lead auditor/Auditor ISO9001, ISO14001

ประสบการณ์

2017-At present Trainer & Consultant for ISO9001, ISO14001, IATF16949,

Core tools(APQP, FMEA, MSA, PPAP and SPC)

ISO45001, GMP/HACCP and Productivity

Blue plus training Co Ltd.

NY-training Center Co., Ltd.

2017-2018:QMR Manager for ISO9001:2015, IATF16949:2016

Automotive Asiatic(Thailand) Co., Ltd.

2015-2017:MR for ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, IATF16949,

GMP/HACCP and IQC Manager

PPG Coatings(Thailand)Co., Ltd.

2005-2015:MR for ISO9001, ISO14001, ISO/TS16949 and QA Manager

Saha Charoen l Plastic Product Co., Ltd.

2004-2005:MR for ISO9001, ISO/TS16949 and Asst.QA Manager

Jackspeed Leather Manufacture(Thailand)Co., Ltd.

2002-2004:Senior QA Engineer and Asst.QMR for ISO9001, ISO/TS16949,สถานที่อบรม (VENUE)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

30 พฤศจิกายน 542

จัดโดย


เบอร์ติดต่อ :

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 618 ครั้ง