การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid – Basic life support

29 กรกฎาคม 2564

หัวข้อการอบรม (Course Outline)

1.       หลักการปฐมพยาบาล/คุณสมบัติของผู้ปฐมพยาบาล (Principle-Qualification of First aid )

2.       การประเมินผู้บาดเจ็บระยะเร่งด่วนและทั่วไป (Survey-Casualty Assessment )

3.       การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บที่มีภาวะช็อค หมดสติเป็นลม (Shock coma and Fainting )

4.       บาดแผล ชนิดของบาดแผลและการปฐมพยาบาลบาดแผล( Wound and Type of wound )

5.       การตกเลือดและการห้ามเลือด (Haemorrhage and Control Bleeding )

·      ฝึกปฏิบัติการห้ามเลือดโดยการใช้ผ้ายืดและผ้าสามเหลี่ยม (Control bleeding with Bandage Practice )

·      การห้ามเลือดกรณีกระดูกหักแบบเปิดหรือมีวัสดุปักคา( Improvise Donut Shape for Opened Fracture )

 

6.       การบาดเจ็บกล้ามเนื้อ ข้อและกระดูกและการปฐมพยาบาล (Muscle Joint and Bone injury )

·      ฝึกปฏิบัติการใช้ผ้ายืดสำหรับบาดแผลปิด ( Elastic bandage Practice for closed wound )

·      ฝึกปฏิบัติการดามกระดูก (Splint and Taping for fracture of bone Practice )

7.       การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บจากไฟฟ้า ไฟไหม้น้ำร้อนลวก (Burn - Electrical injury )

8.       การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บจากสารพิษ-สิ่งแปลกปลอม( Chemical burn -Poison-Foreign )

9.       การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ท่าและวิธีการของการเคลื่อนย้ายที่เหมาะสม (Lifting and Moving casualty )

·      ฝึกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บโดยboard ( Long Spinal Board Practice )

 ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support

 1.       การประเมินผู้บาดเจ็บที่มีภาวะหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้น (Assessment Casualty of Heart failure )

2.       ข้อบ่งชี้ในการกู้ชีวิต (Indicator for Cardio-Pulmonary Resuscitation )

3.       การสาธิตการกู้ชีวิตในผู้ใหญ่ เด็กโต และเด็กเล็ก(Demonstration of CPR for Adult , Child , Infant )

4.       ฝึกปฏิบัติการกู้ชีวิต (Cardio-Pulmonary Resuscitation Practice )

5.       สาธิตการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าภายใต้การควบคุมของแพทย์ (Automated External Defibrillation Demonstrate )

6.       สรุป คำถามและคำตอบ


สถานที่อบรม (VENUE)

Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

29 กรกฎาคม 2564 09.00-16.00

จัดโดย

บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เบอร์ติดต่อ : 089 606 0444, 090 645 0992

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 337 ครั้ง