การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการบริหารจัดการสินค้า

30 ตุลาคม 2562

คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรับ จ่าย จัดเก็บ และการรักษาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านได้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด เพื่อให้องค์กรของท่านเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าหรือผู้ที่มาติดต่อ ซึ่งจะทำภาพลักษณ์ของดีขึ้นและเป็นการลดต้นทุนในการบริหารจัดการคลังสินค้า

 

การจ่ายสินค้า

1.ขั้นตอนการจ่ายสินค้า 

2.การเตรียมสินค้าเพื่อจ่าย 

3.การจ่ายแบบFIFO/FEFO/LIFO 

4.การนำสินค้าออกจากพื้นที่การจัดเก็บ 

5.บิลขาย/ใบเบิก/ใบยืม 

6.การบันทึกตัดจ่ายBIN CARD/COMPUTER 

7.การตรวจสินค้าก่อนจ่าย และก่อนการส่งมอบ 

8.การจ่ายสินค้าขณะตรวจรับ (ต้องการสินค้าเร่งด่วน) 

 

ขั้นตอนและเทคนิคการทำcycle count 

 

การรับคืนสินค้า และการส่งมอบสินค้า 

1.สินค้าผ่านการใช้งานแล้ว 

2.เพื่อการตรวจสอบสินค้า 

3.เพื่อเคลม 

การจัดทำป้ายบ่งชี้สินค้าแต่ละประเภท

1.สินค้าเคลม 

2.สินค้าที่เคลมแล้วลูกค้าไม่รับสินค้าคืน 

3.รอซ่อม 

4.สินค้าไม่สมบูรณ์ 

การจัดการสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว

การเตรียมความพร้อมในการตรวจนับสินค้าประจำปี

1.การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.การวางแผนและกำหนดทีมในการตรวจนับสินค้า 

3.การจัดเตรียมเอกสารในการตรวจนับสินค้า 

4.การกำหนดวันหยุดในการตรวจนับสินค้า 

5.ขั้นตอนและวิธีในการตรวจนับสินค้า 

การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ตามระบบISO

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข : การรับ การจัดเก็บ การจ่าย การตรวจนับ

             - KPIกับการวัดผลประสิทธิภาพของการทำงาน และการจัดทำรายงาน

             -การปรับปรุงการทำงานด้วยPDCA

 

อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี

 

โรงแรมเซนต์เจมส์ 

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

สมาชิก ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200บาท

ลงทะเบียน5ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2หมู่ที่2ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี12120

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-191-2509,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์นนทพัฒน์ โพธีสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมเซนต์เจมส์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

30 ตุลาคม 2562 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-191-2509, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 90 ครั้ง