การบริหารช่องทางการขายแบบ OMNL CHANNEL

26 - 28 มีนาคม 2563


การบริหารช่องทางการขายแบบ OMNL CHANNELโดยผู้บริหาร 24shoppingรุ่น12ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 3 วัน


วิทยากร


คุณสวรรยา พิพัฒน์ไพศาลสถานที่อบรม (VENUE)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2-02-20

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

26 - 28 มีนาคม 2563 8.00-16.00

จัดโดย

ศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
เบอร์ติดต่อ : 028551042

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 123 ครั้ง