การบริหารการลดต้นทุนของงานจัดซื้อ และการลดต้นทุนอย่างมีปะสิทธิภาพ

25 มกราคม 2565

หัวข้อ "การบริหารการลดต้นทุนของงานจัดซื้อในช่วงวิกฤตโควิด-19"

- นักจัดซื้อจะปรับเปลี่ยนตัวอย่างไรเพื่อให้เหมาะกับยุคโควิด

- การลดต้นทุนของงานจัดซื้อในสถานการณ์วิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพ มีวิธีแตกต่างจากสถานการณ์ปกติอย่างไร

- sCut the fat - not the muscle อย่าประหยัดต้นทุนแบบไม่ลืมหูลืมตา

หัวข้อ "การลดต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ"

- การลดต้นทุน มีความสำคัญต่อธุรกิจอย่างไร

- การวางแผนการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธืภาพ

- เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หลักสูตรนี้เหมาะกับ ฝ่ายจัดซื้อ วิศวกร ผู้จัดการโรงงาน และช่างเทคนิค

วิทยากร

อาจารย์ เชี่ยวชาญ  รัตนามหัทธนะ

ผู้ก่อตั้งสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย (PSCMT)


อาจารย์ อนันต์  ดีโรจนวงศ์

ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมเวสเทิร์น แกรนด์ (ราชบุรี)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

25 มกราคม 2565 08.30 - 16.00 น.

จัดโดย

บจก. โลจิสติคส์ เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย)
เบอร์ติดต่อ : 0826866025

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 313 ครั้ง