การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

17 ตุลาคม 2562

ขอเชิญท่านผู้ประกอบการที่สนใจ ในการนำบริษัทเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ เข้าร่วมฟังสัมมนาการให้ความรู้ คำแนะนำ ในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Stock Exchange) ตลาดหลักทรัพย์แนสแดก (Nasdaq Stock Exchange) ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค (New York Stock Exchange) รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ OTC (OTC Market)

เนื้อหาการสัมนาได้แก่

  • ข้อดีในการนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
  • คุณสมบัติบริษัทที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
  • ขั้นตอนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
  • การเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
  • ระยะเวลาในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
  • ค่าใช้จ่ายในการนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
  • การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
  • หน้าที่ของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ


Seminar: Securitizing Your Company’s Value on the International Stock Exchange.
Greenpro KSP invites entrepreneurs who are interested in bringing the company to be listed in the International Stock Exchange, to attend the seminar, we provide knowledge and advice about listing the company in the International Stock Exchanges, namely, the Hong Kong Stock Exchange, the Nasdaq Stock Exchange, the New York Stock Exchange including OTC Market.
Topics of Seminar:
- Advantages for listing the company on International Stock Exchange.
- Requirements for listing the company on International Stock Exchange.
- Procedures for listing the company on International Stock Exchange. 
- Preparation for listing the company on International Stock Exchange. 
- Consideration period for approval the application for listing the company on International Stock Exchange.
- Expenses for listing the company on International Stock Exchange.
- Underwriting of securities.
- The duties of the Issuer on International Stock Exchange.


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้บริหารองค์กรต่างๆ

วิทยากร

มิสเตอร์ กิลเบิร์ต โล๊ก (Mr. Gilbert Loke)

เป็นกรรมการบริหารบริษัท CFO และผู้ร่วมก่อตั้ง Greenpro Capital Corporation, บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แนสแดก (Nasdaq Stock Exchange) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินและให้บริการในการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
มิสเตอร์ ซีเค ลี (Mr. CK Lee)

กรรมการบริหารบริษัท, CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง Greenpro Capital Corporation, บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ แนสแดก (Nasdaq Stock Exchange) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินและให้บริการในการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ


มิสเตอร์ แฟรงกี้ ลี (Mr. Frankie Lee)

เป็นนักบัญชีที่ได้รับการรับรองจาก Hong Kong Institute of Certified Public Accountants และ SFC Type 6 - Corporate Finance Licensed เป็นผู้เชี่ยวชาญมีความรู้ประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือลูกค้าในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงสถานที่อบรม (VENUE)

Thai CC Tower ชั้น 11 ห้อง 111

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

17 ตุลาคม 2562 13.00-17.00 น.

จัดโดย

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 022100281

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 485 ครั้ง