การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ

28 กุมภาพันธ์ 2563


หลักการและเหตุผล

ทำไมองค์กรจะต้องให้ความสำคัญกับการจัดเก็บเอกสาร ??  อันที่จริงแล้วการจัดเก็บเอกสารอาจไม่จำเป็น ถ้าเอกสารไม่ต้องถูกตรวจสอบ หรือที่สำคัญเจ้าหน้าที่สรรพากร ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี กรมศุลกากรตรวจสอบเอกสารการนำเข้า ฯลฯ ที่เกิดขึ้นกับบริษัท หรือหากมีการเคลมเงินเกิดขึ้นต้องหาเอกสารมายืนยัน การขึ้นศาลที่ต้องมีเอกสารตัวจริง จากเหตุการณ์เหล่านี้  ในส่วนที่ต้องสร้างเอกสารขึ้นมาเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกรรมต่างๆ  เราจะต้องทำอย่างไร เพื่อให้การจัดเก็บเป็นระบบ ปลอดภัย ค้นหาง่าย มีต้นทุนการค้นหาที่ต่ำที่สำคัญพบเอกสารตามที่ต้องการ  อายุทางกฎหมายถึงเมื่อใด เราจึงจะทำลายได้ เราจึงต้องทำให้ระบบการจัดเก็บเอกสารได้ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ 
   -  เพื่อจัดเก็บเอกสารอย่างมีระบบ และค้นหาได้ง่าย
   -  เพื่อการลดต้นทุนแฝงในการจัดเก็บและค้นหาเมื่อต้องการใช้
   - เพื่อการเรียนรู้การจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

หัวข้อการฝึกอบรม 
   - ความจำเป็นในการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพ
   - วงจรเอกสาร  ความหมายและความสำคัญของเอกสารในองค์กร
   - เอกสาร หรือ ข้อมูลใด ที่ต้องจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพ
   - หลักการพิจารณาเอกสารขององค์กร
   - ปัญหาที่เกิดขึ้น และอุปสรรคในการจัดเก็บเอกสาร
   - การดำเนินการและประโยชน์ของการทำ 5 ส.
   - ระบบการจัดเก็บเอกสารที่เป็นสากล
   - วิธีการในการจัดเก็บแฟ้มเอกสาร การทำดัชนี เพื่อให้จัดหาได้ง่ายสะดวก
   - โครงสร้างในการจัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์
   - การใช้ระบบบาร์โค้ดเข้ามาช่วยในการปฏิบัติการในการจัดเก็บ
   - การจัดเก็บเอกสารเพื่อการจัดเก็บเข้าห้องจัดเก็บ(คลังเก็บ)
   - การกำหนดอายุของเอกสารตามกฎหมาย และวิธีการทำลายให้ถูกต้อง
   - ขั้นตอน และวิธีการทำลายเอกสารที่ไม่ใช้แล้วซึ่งเป็นเอกสารสำคัญของบริษัท
   - เทคโนโลยีในการจัดเก็บเอกสาร และบริหารเอกสารแบบ E-Document  เพื่อการลดต้นทุน
   - สรุป ถาม- ตอบ

รูปแบบการอบรม  บรรยาย 70 %  ปฏิบัติ 30 %


วิทยากร


วิทยากร :อาจารย์วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์สถานที่อบรม (VENUE)

Arize Hotel ซอยสุขุมวิท 26 ใกล้ BTS พร้อมพงษ์ กทม

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

28 กุมภาพันธ์ 2563 09.00-16.00

จัดโดย

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เบอร์ติดต่อ : 0896060444, 0906450992

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 77 ครั้ง