กลยุทธ์ Storytelling เพื่อการตลาด

7 กุมภาพันธ์ 2563

Storytelling for Marketing

กลยุทธ์ Storytelling เพื่อการตลาด(7 ก.พ. 63)    "การมียอดขายที่เหนือคู่แข่งขัน อาจต้องเริ่มที่การวิเคราะห์การขายที่ดีก่อน" เหตุใดจึงกล่าวเช่นนั้น นั่นก็เป็นเพราะเราพบว่าหลายบริษัทที่ประสบความสำเร็จ เกิดจากการมีกลยุทธ์การแข่งขันหรือแผนการตลาดการขายที่ดีที่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ซึ่งไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์หรือแผนที่ดี ย่อมต้องเริ่มจากการวิเคราะห์การขายที่ดีอีกชั้นหนึ่ง ข้อมูลต่างๆด้านการขายของเราล้วนจะมีประโยชน์อย่างยิ่ง หากถูกนำมาสังเคราะห์วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
    ดังนั้นผู้ที่ต้องรับผิดชอบในงานที่ต้องกำหนดกลยุทธ์การตลาด การขายของบริษัท จึงจำเป็นที่จะต้องมีทักษะด้านการวิเคราะห์อย่างยิ่ง โดยในหลักสูตรนี้จึงได้กำหนดการเรียนรู้ถึงความเข้าใจในข้อมูลการขายต่างๆ ที่จำเป็นต่อการนำมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นด้านยอดขาย ด้านผลิตภัณฑ์ หรือด้านลูกค้า เรียนรู้เทคนิคต่างๆที่ใช้ในการวิเคราะห์การขาย พร้อมทั้งกรณีศึกษาจากที่ต่างๆ และประสบการณ์ตรงจากมืออาชีพKey Contents

♟ ปัจจัยความสำเร็จทางการตลาดปัจจุบันด้วย Content Marketing

♟ Storytelling กับการสื่อสารการตลาดยุคใหม่

♟ กลยุทธ์การใช้ Storytelling กับบริบทในการสร้าง Brand

    - Storytelling กับการสร้าง Corporate Brand กับการสร้าง Product Brand

♟ เคล็ดลับ 4 ประการในการสร้าง Story (Four Elements of Story)

     - Message, Conflict, Character and Plot with Story Map

♟ Storytelling & Digital Media

    - ความเข้าใจเชิงลึกกับลูกค้ายุคดิจิตอล (Customer Insight in Digital Era)

    - เจาะวิธีคิดของ รูปแบบการเล่าเรื่อง ในสื่อดิจิตอล (The Character of Digital Story)

♟ เทคนิคการสร้าง Story แบบสื่อสารทางเดียว กับสื่อสารสองทาง

     - Structure of digital storytelling, both linear and interactive story

♟Storytelling กับการตลาดบนโลกโซเชี่ยล (Facebook, IG, Blog, Youtube)

♟ การทำการตลาดด้วย Video Storytelling

♟ การทำการตลาดบนมือถือด้วย Storytelling

♟ แนวทางการสร้าง Story Flow ที่โดนใจลูกค้า

     - Story Flow: practical lesson, brainstorming, planning and developingKey Benefits

     1. เข้าใจความหมายและหลักการของ Storytelling รวมถึงข้อแตกต่าง การทำการตลาดแบบStorytelling และการตลาดแบบอื่น
     2. เรียนรู้ถึงการใช้กลยุทธ์ Storytelling ในการสร้าง Corporate Brand และ Product Brand เพื่อการสร้างแบรนด์ที่แตกต่างและโดนใจลูกค้า
     3. สามารถนำเคล็ดลับต่าง ๆ มาสร้างรูปแบบการเล่าเรื่อง Storytelling ให้มีความน่าสนใจและดึงดูดลูกค้าในยุคดิจิทัล รวมถึงการประยุกต์ใช้ Storytelling กับตลาดบนโลกโซเชียล
     4. สามารถปรับ Storytelling ไปใช้ควบคู่กับการทำการตลาดได้หลายประเภท เช่น Video Storytelling หรือ Digital storytelling with mobile phone เป็นต้น
     5. เรียนรู้ถึงขั้นตอนการสร้าง Story Flow ตั้งแต่ Brainstorming จนถึง Planning and Developing เพื่อสร้าง Storytelling ที่สามารถเจาะลึกความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ


วิทยากร

คุณลัดดาวัลย์ รัตนดิลกชัย

- รองผู้อำนวยการอาวุโส Corporate Branding GMM GRAMMY

- กรรมการผู้จัดการบริษัท Talent 1 Movie Studio (สร้างภาพยนตร์และซีรีย์ในเครือ M Pictures อาทิเช่น ซีรีย์เรื่อง 7 วันจองเวร)


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดา

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

7 กุมภาพันธ์ 2563 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

7,800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 440 ครั้ง