กลยุทธ์สื่อสารทางการตลาด 360 องศา

28 มิถุนายน 2562

Content Highlight

1.     แนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (Integrated Marketing Communicationsor IMC) ในธุรกิจการค้าสมัยใหม่

2.     กระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบ360องศา

3.     วิธีทำการตลาด360องศา  แบบยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

4.     เครื่องมือและเทคนิคการสื่อสารการตลาด

5.     การออกแบบแคมเปญเพื่อเพิ่มยอดขายและการเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดสนับสนุนกิจกรรม

6.     สื่อออนไลน์ที่น่าสนใจ


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

พนักงาน ผู้บริหาร องค์กร/บริษัท และบุคคลทั่วไป

วิทยากร

ผศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์

ผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรด้านการ สื่อสารทางการตลาดสถานที่อบรม (VENUE)

ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพ

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

28 มิถุนายน 2562 13.00 - 16.30 น.

จัดโดย

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
เบอร์ติดต่อ : 0-2071-2974

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 660 ครั้ง