กลยุทธ์การสร้างแผนกิจกรรมทางการตลาด

28 พฤษภาคม 2562

How to Create Event Marketing Plan

กลยุทธ์การสร้างแผนกิจกรรมทางการตลาด (28 พ.ค. 62)    เรียนรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับ Event Marketing การวางแผนกิจกรรมทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัล การคิดกิจกรรมทางการตลาดบนความต้องการผู้บริโภค ขั้นตอนการวางแผนและข้อคำนึงในการวางแผน Marketing Event Year Plan รวมทั้งกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ
    หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านได้เข้าใจถึงวิธีการทำกิจกรรมทางการตลาดในยุคดิจิทัล บนพื้นฐานความต้องการของผู้บริโภค และเพื่อดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการวางแผนให้เข้ากับภาวการณ์ตลาดปัจจุบัน ในยุคช่องทางของการสื่อสารการตลาดที่มากมายแบบนี้ Event Marketing คือ เครื่องมือการตลาดยอดฮิตที่จะยิง Direct ตรงต่อลูกค้า เพื่อสร้างแรงจูงใจหรือสร้างกระแสแก่กลุ่มเป้าหมาย หลักสูตรนี้หวังให้ท่านสามารถวางแผนทำกิจกรรมการตลาดที่คำนึงถึงผลสำเร็จ ด้านการตลาดที่แท้จริงด้วย
Key Contents

1. อะไรเปลี่ยนไปบ้างกับกิจกรรมทางการตลาดยุคดิจิทัล
2 .Lifestyle Marketing Activities
3. O2O (Online to Offline) Marketing Activities
4. การตลาดเชิงกิจกรรมยุคดิจิทัล คือ กุญแจใหม่ทางการตลาดที่ต้องรู้
5. การวางแผนกิจกรรมทางการตลาดเชิงกลยุทธ์
6. การวาง Scope of Marketing Event
7. การคิดกิจกรรมทางการตลาดบนความต้องการผู้บริโภค
8. ขั้นตอนการวางแผนเชิงปฏิบัติการ (Implementation Process)
9. Marketing Event Year Plan คำนึงถึงอะไรบ้าง
10. กรณีศึกษา : การวางแผน Event Marketing ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรKey Benefits

1. เข้าใจแนวคิดในการสร้างกิจกรรมทางการตลาด
2. การทำกิจกรรมทางการตลาดให้ดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย
3. เข้าใจกระบวนการสร้างแผนการตลาดเชิงกิจกรรม
4. ปัจจัยสู่สำเร็จในการทำกิจกรรมทางการตลาดที่ได้ผลคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

นักการตลาด และผู้ที่สนใจ

วิทยากร

คุณวิกรานต์ มงคลจันทร์

- ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

- ผู้เขียนหนังสือ The Best Seller : Marketing for Work 'านตลาด "จากการวางแผน สู่การปฏิบัติ" และ The Invisible Hat ถอดหมวก เปิดความคิด ชีวิตและการตลาด


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

28 พฤษภาคม 2562 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 682 ครั้ง