กลยุทธ์การทำ การตลาดอสังหาฯ บนโลกออนไลน์

25 - 26 มีนาคม 2562

การเลือกใช้กลยุทธ์อสังหาฯในการออกแบบแนวคิดทางการตลาดและ การดำเนินการตามแผน เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักติดตลาด,  Case Study การปั้นแบรนด์อสังหาฯการวิเคราะห์ปัจจัย และ ส่วนผสม การตลาดกรอบเวลาการตลาด ,การบริหารเลือกสื่อการตลาด,การบริหารงบประมาณการตลาดเทคนิคการตลาด ที่มืออาชีพใช้แล้ว ส่งเสริมยอดขายได้จริงสถานการณ์ตลาดอสังหาฯปัจจุบันความสำคัญของงานวิจัยกับการตลาด(Market Feasibility), วงจรการเดินทางของลูกค้าเป้าหมาย(Customer Journey), การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ (Strategic CRM), การใช้สื่อ Online กับการตลาดอสังหาฯ (เจาะทริคการตลาดโดยสื่อ Google, Facebook, Youtube, IG, Line Etc.)

หลักสูตร Super Marketing กลยุทธ์การตลาดอสังหาริมทรัพย์ จัดอบรมวัน 25-26 มีนาคม 2562  โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

หัวข้ออบรม

  • การกำหนดกลยุทธ์ และ ขั้นตอนดำเนินงานด้านการตลาด
  • กรณีศึกษา :การสำรวจความต้องการตลาดอสังหาฯ เพื่อกำหนดประเภท ราคาขายของโครงการ
  • กรณีศึกษาการกำหนดจุดยืน และ ภาพลักษณ์องค์กร
  • การสร้างแบรนด์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ : เทคนิคการสร้างแบรนด์  
  • การวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์และแนวโน้มในอนาคต
  • การวางแผนการตลาดยุคใหม่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เข้าใจในการเดินทางของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย (Customer Journey) เพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม
  • เจาะลึกในด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ (Strategic CRM)
  • การใช้สื่อโฆษณา Online ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (แนวราบ แนวสูงและอื่นๆ)

ค่าลงทะเบียน : 12,000 (ไม่รวม Vat 7%)
ลงทะเบียน : 
https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=33

Tag : หลักสูตร Super Marketingกลยุทธ์อสังหาฯการตลาดอสังหาฯ บนโลกออนไลน์การตลาดโครงการอสังหาการตลาดอสังหา ,Super Marketingแผนธุรกิจอสังหาฯ 


วิทยากร

อ. กิตติพล ลีปิพัฒนวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค อินโนเวชั่น จำกัด

อ. นาถริณ ปรมาเวศ VP-Customer Experience บมจ. เมเจอร์ดีเวลลอปเมนท์

อ. เนรมิต สร้างเอี่ยม อดีตผู้บริหารบริษัทแกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัดมหาชน เจ้าของแนวคิด คิดทุกเม็ด ครบทุกมุม คุ้มทุกเมตร

อ. พรภักษ์ บูรณ์ทอง รองกรรมการผู้จัดการ และ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

ดร. พรรค ธารดำรงค์ ผู้อำนวยการหลักสูตร ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ดร. โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์สสถานที่อบรม (VENUE)

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

25 - 26 มีนาคม 2562 08.30-17.00

จัดโดย

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
เบอร์ติดต่อ : 0956013016

ค่าธรรมเนียม (FEE)

12000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 445 ครั้ง