หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน กันยายน

 กันยายน 2561

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

หลักสูตร Communication Power for Manager

" สร้างพลังแห่งการสื่อสารแบบสร้างสรรค์ เพื่อสร้างทีมสู่ความสำเร็จ "

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

ยืนยัน ครบเครื่องเรื่องควรรู้ก่อนส่งมอบสินค้า นำเข้า+ส่งออก เงื่อนไขการชำระเงิน (27-28 ก.ย. 61)

ยืนยัน ครบเครื่องเรื่องควรรู้ก่อนส่งมอบสินค้า นำเข้า+ส่งออก เงื่อนไขการชำระเงิน (27-28 ก.ย. 61)

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

สัมมนา “ก้าวแรกสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ”

การนำเสนอที่น่าสนใจนั้น จะทำให้คู่สนทนาจำคุณได้ไปตลอดชีวิต เพราะคำพูดเพียงบางคำ จุดประกายทำให้ชีวิตหลายคนเปลี่ยน คำพูดเพียงไม่กี่คำ อาจสามารถช่วยคนที่กำลังสิ้นหวัง ท้อแท้ ให้มีกำลังใจ สู้ต่อไป เพื่อตนเองและคนรอบข้าง และคุณจะสร้างคุณค่ามหาศาลให้แก่โลกใบ

จัดโดย Wintory Training Center

ยืนยัน หลักสูตร Digital Marketing กลยุทธ์และแผนการขายด้วยแหล่งข้อมูลยุคดิจิตอล 25 ก.ย. 61

ยืนยัน หลักสูตร Digital Marketing กลยุทธ์และแผนการขายด้วยแหล่งข้อมูลยุคดิจิตอล 25 ก.ย. 61

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ (17 ก.ย. 61) อ.ประเสริฐ

ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ (17 ก.ย. 61) อ.ประเสริฐ

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

ยืนยัน การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ นักขาย Gen Y 13 ก.ย. 61 อ.ประเสริฐ

ยืนยัน การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ นักขาย Gen Y 13 ก.ย. 61 อ.ประเสริฐ

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

ยืนยัน เทคนิคสุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์ อย่างมีประสิทธิภาพ (3 ก.ย. 61) อ.ประเสริฐ

ยืนยัน เทคนิคสุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์ อย่างมีประสิทธิภาพ (3 ก.ย. 61) อ.ประเสริฐ

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

หลักสูตร พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ (3 ก.ย.. 61) อ.ประเสริฐ

หลักสูตร พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ (3 ก.ย.. 61) อ.ประเสริฐ

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

สร้างแรงบันดาลใจ เสริมพลังบวก เพื่อความสำเร็จ

การคิดบวกเพียงอย่างเดียวหลายครั้งไม่พอที่จะทำให้คนเราสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายได้ การที่จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจ ในตนเองเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายได้นั้นจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาส่วนบุคคลที่ดีพอ หลักสูตรนี้มุ่งที่จะสร้างความเข้าใจทั้งในเรื่องจิตวิทยาส

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง

ท่านเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ? · ปัญหาระหว่างลูกน้องกับลูกพี่ หรือพนักงาน ในการทำงาน · ลูกพี่ควรให้ลูกน้องทำ แต่ลูกพี่ก็ต้องลงมือทำงานเสียเอง · ลูกพี่สอนงานแล้ว ลูกน้องไม่ทำหรือทำไม่ได้ตามที่ต้องการ · ทำให้งานต่างๆ ต้องกลับมาแก

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

การบริหารความเสี่ยง (RISK MANAGEMENT)

การทำงานใดๆ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์การที่ไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากการทำงาน ทำให้ได้รับผลกระทบความเสี่ยง (RISK) ไม่ว่าเหตุการณนั้นจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน หรือภายนอก หากไม่มีการวิเคราะห์หรือการประเมินความเสี่ยงไว้เลย ย

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

หลักสูตร From Good to Great Manager

" เป็นผู้บริหารที่ดีอาจไม่เพียงพอ ก้าวสู่อีกระดับสู่การเป็นเกรทเมเนเจอร์ !! "

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่ต้องรู้ในงานบริหารธุรกิจ

" อัพเดทกฎหมายแรงงาน เพื่อป้องกันความผิดพลาด ที่ผู้บริหารจำเป็นต้องรู้ "

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

การบริหารระบบงานเอกสารแบบครบวงจร อ.ประภาภรณ์

องค์กรปัจจุบันมีในการรณรงค์ให้ลดการใช้กระดาษเพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรให้สิ้นเปลืองน้อยลงนำเอาเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น หลายองค์การได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดเก็บเอกสาร ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาระบบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มี

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ อ.ชัยรัตน์

ในการจัดการการขนส่ง (Transportation Management) ไม่เพียงแต่จะลดต้นทุนทางธุรกิจแล้วยังสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าด้วยระบบการจัดส่งแบบทันเวลาพอใจ (JIT-Transportation) การสื่อสารแบบเวลาจริง (Real time communication) การทำงานร่วมมือกันจากทุกฝ่ายที่เกี

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

TIFFA ITBS : หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ ที่เดียวในประเทศไทย

เพราะการขนย้ายสินค้าโครงการ ต้องใช้ความรู้ ทักษะ และความชำนาญจริง ดังนั้นโครงการที่ประสบความสำเร็จ ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการหาโซลูชั่นการขนส่งที่ดีที่สุด ”

จัดโดย TIFFA ITBS

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU2