หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน เมษายน

 เมษายน 2561

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

อบรมโลจิสติกส์ ฟรี สำหรับผู้ว่างงาน อบรมจบ มีงานรองรับ

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ โครงการนี้จัดมาเพื่อ ส่งเสริมบุคคลว่างงานเพื่อให้มีงานทำ และป้อนคนสู้วงการโลจิสติกส์ ซึ่งปัจจุบันยังขาดแคลนอีกมาก

จัดโดย โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

อบรม การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนจีน

โครงการจัดอบรมสุขภาวะเพื่อประชาชน มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนจีน โดย ศ.คลินิก แพทย์จีน นพ.ภาสกิจ วัณนาวิบูล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์แผนจีน

จัดโดย โครงการจัดอบรมสุขภาวะเพื่อประชาชน มูลนิธิหมอชาวบ้าน โดยกรสนับสนุนของ สสส.

กลยุทธ์ที่เปลี่ยนไปกับกำไรที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจ

สถาบันขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมโครงการและร่วมสัมมนา หัวข้อ "กลยุทธ์ที่เปลี่ยนไปกับกำไรที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจ" เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งและนำไปสู่การสร้างรายได้ และความยั่งยื่นของธุรกิจ

จัดโดย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

หลักสูตร กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบ

เรียนรู้กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดและการขายยุคใหม่ ทั้งทฤษฎีการอยู่รอดทางการขายและการตลาดจากแรงบีบทั้ง 5 การวิเคราะห์คู่แข่ง การพัฒนากลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย กลยุทธ์การตั้งรับและบุกตลาด การจับตลาดเฉพาะ การขายแบบ CRM และการขายเพื่อแสวงหาลูกค้าใหม่

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU1