หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน พฤศจิกายน

 พฤศจิกายน 2561

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

หลักสูตร การวิเคราะห์และวางแผนการขายเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

" เทคนิคการวิเคราะห์และวางแผนการขาย สูตรความสำเร็จสำหรับนักขายมือโปร "

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตร แนวทางการจัดทำรายงานด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อวิเคราะห์และวางแผน

การเขียนแผน เพื่อจัดทำรายงานด้าน HR ผ่านมุมมองจาก Professional HR "

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตร การตลาดเจาะองค์กร

" หากลูกค้าของคุณเป็นลูกค้าประเภทองค์กรหรือบริษัท นี้คือหลักสูตรการตลาดที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง "

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตร สร้างสรรค์ Content Marketing อย่างไรให้ Wow!

" สร้างสรรค์ Content Marketing อย่างไรให้ Wow! "

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตร หลักจิตวิทยาการบริหารคนที่แตกต่าง

" เรียนรู้จิตวิทยาการบริหารคนในแต่ละประเภท "

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

การปิดการขายเชิงรุกสำหรับทีมงานขายมืออาชีพ (Closing The Deal With ProActive Sales Closing) รุ่น 15

ลูกค้าจะมีความสุขทุกครั้งที่ซื้อสำเร็จ ดังนั้น ทีมงานขายจึงต้องมีความเข้าใจและธรรมชาติการซื้อ เพื่อขจัดความกลัวในเรื่องการปิดการขายนี้ออกไป

จัดโดย People Synergy Co., Ltd.

first Aid & CPR

สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น

จัดโดย บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตรการปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : บุคลากรด้านความปลอดภัย และ บุคคลผู้สนใจทั่วไป สำรองที่นั่่ง โทร 0896060444

จัดโดย Hrdzenter

การคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ในสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นยุคการแข่งขันและปรับตัว ทักษะที่สำคัญที่ทุกคนจำเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นคือ การคิด (Thinking) ซึ่งการจะคิดได้ดีนั้น จำเป็นต้องมีกรอบความเข้าใจในการคิด ในหลายมิติ รวมถึงเข้าใจถึงวิธีการฝึกการคิดในมิติที่สำคัญเพื่อเตรียมความพร้

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

การตลาดสุดขีด .... แนวทางการตลาดที่ได้ผลที่สุด

เป็นการสัมมนาที่จะช่วยให้ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการและนักการตลาดหลายคนได้ตระหนักถึง “กับดัก” ในวิธีคิดเชิงการตลาดที่ทำให้การตลาดขององค์กรตนเองเป็น “การตลาดสิ้นคิด” ที่ได้ไม่คุ้มเสียและพัฒนาสู่ “การตลาดสุดขีด” ซึ่งเป็นแนวทางการตลาดที่เปี่ยมประสิทธิภาพและปร

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก GEN

เรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการทำงาน

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี

 เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน อย่างมีประสิทธิผล และพร้อมปฏิบัติงานได้ผลสำเร็จสูงสุด  เตรียมความพร้อมสำหรับผู้กำลังก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหาร  เสริมความแกร่งเพิ่มประสิทธิผลของผู้ที่เป็นหัวหน้างานอยู่แล้ว

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem-solving and Decision-making Skills)

การตัดสินใจที่ผิดพลาด หรือการแก้ไขปัญหาที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิธี มักจะสร้างผลกระทบทางลบตามมา และนำมาสู่ความล้มเหลวในงาน บุคลากรในองค์กรจึงควรได้เรียนรู้หลัก วิธีการ ซึ่งเป็นทักษะในการแก้ไข้ปัญหาและการตัดสินใจเพื่อผลลัพท์ในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU1