หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน กรกฎาคม

 กรกฎาคม 2561

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

หลักสูตร ศิลปะการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรองเพื่อสร้างความสำเร็จในการขาย

" การพัฒนาทักษะการโน้มน้าวใจลูกค้า และการเจรจาต่อรอง เพื่อสร้างความสำเร็จในการนำเสนอ "

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

กลยุทธ์การรับมือกับสารพัดปัญหาเรื่องคน

คนของคุณ ... มองให้เห็น แก้ให้เป็น การวิเคราะห์คนเพื่อพัฒนาทีมงาน

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Free Workshop - ศิลปะการฟัง เพื่อความสุขและความสำเร็จ รุ่นที่ 51

การฝึกปฏิบัติสนุกๆ แบบเข้าใจง่าย และนำไปใช้ได้จริง (กิจกรรมนั้จัดมาตั้งแต่ ปี 2554 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการทำความดีถวายพ่อหลวง ร.๙)

จัดโดย งานจิตอาสา People Simplifier

อบรม Competency Development

อบรม Competency Development เป็นการอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจการพัฒนาระบบ Competency แบบมืออาชีพ ในการอบรมจะช่วยให้ท่านมีความรู้ (Knowledge) ในด้านระบบ Competency และการเขียน Competency Dictionary

จัดโดย สถาบันฝึกอบรม FIT Pro (สถาบันฝึกอบรมฟิตโปร)

สัมมนา Preview “ก้าวแรกสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ” เพื่อนำคุณเข้าสู่ Professional Trainer อย่างสมบูร

การนำเสนอที่น่าสนใจนั้น จะทำให้คู่สนทนาจำคุณได้ไปตลอดชีวิต เพราะคำพูดเพียงบางคำ จุดประกายทำให้ชีวิตหลายคนเปลี่ยน คำพูดเพียงไม่กี่คำ อาจสามารถช่วยคนที่กำลังสิ้นหวัง ท้อแท้ ให้มีกำลังใจ สู้ต่อไป เพื่อตนเองและคนรอบข้าง และคุณจะสร้างคุณค่ามหาศาลให้แก่โลกใบ

จัดโดย Wintory Training Center

หลักสูตรหุ้นไทย Wealth Formation Academy

**** หากท่านกำลังประสบปัญหาเหล่านี้ ห้ามพลาดกับหลักสูตรของเรา **** สนใจการลงทุนแต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร ไม่มีความรู้มาก่อน กลัวเรียนไม่รู้เรื่อง มีเงินก้อนเล็กๆ ฝากBankได้ดอกเบี้ยน้อย แต่ไม่รู้จะทำ อย่างไรดี วางแผนการลงทุนไม่ถูก เพราะไม่รู้จักเครื่องมือการ

จัดโดย Wealth formation academy

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการประยุกต์ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

เหมาะสำหรับ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าเป็นต้น โดยเฉพาะโครงงานนักศึกษาและงานวิจัย ระดับปริญญาตรี โท และเอก และผู้สนใจที่ต้องการไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง จบคอร์สมีประกาศนียบัตรเข้าร่วมอบรมมอบให้

จัดโดย บริษัท ไทยรุ่งนิรันดร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

การบริหารและจัดการสัญญาจัดซื้อ (Contract Management in Purchasing : Principles & Practice) รุ่นที 26

"ใบสั่งซื้อ" เป็นเอกสารที่ใช้ในการซื้อขายสิ่งของมูลค่าไม่สูงมากนัก แต่ในทางกลับกัน "สัญญาจัดซื้อ" มักถูกใช้ในจำนวนและปริมาณมากกว่าหลายสิบเท่า ในการซื้อสินค้าและงานบริการที่มีมูลค่าสูงจำนวนหลักแสนหรือล้านบาทขึ้นไป ดังนั้น..."การทำสัญญาและการใช้สัญญาจัดซื

จัดโดย People Synergy Co., Ltd.

ทักษะการเป็นหัวหน้างาน..เพื่อการบริหารทีมที่มีประสิทธิภาพ (Ways to Supervisory Effectivenes) รุ่น 28

หัวหน้างาน...เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารงานและบริหารลูกน้อง ซึ่งเป็นพนักงานส่วนใหญ่ขององค์กร เพราะพนักงานเป็นผู้ลงมือปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ลูกค้า ดังนั้น หัวหน้างานจึงจำเป็นต้องมีศิลปะการบังคับบัญชา เพื่อให้สร้างให้ทีมงานปฏิบัติงานด้วยความเต็

จัดโดย People Synergy Co., Ltd.

think and do(คิดและทำ) เปลี่ยนวิธีคิดสู่ความสำเร็จ

เป็นหลักสูตรที่ให้แนวความคิดที่อยู่บนพื้นฐานความจริง

จัดโดย thinkanddothailand

การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking @ Work) รุ่นที่ 4

การคิดเชิงกลยุทธ์เป็นวิธีคิดที่ช่วยให้เราเห็นความเชื่อมโยง ระหว่างเป้าหมายกับสภานการณ์ได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งช่วยให้สามารถประเมิน ให้น้ำหนัก และตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ สร้างผลลัพธ์ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงยังช่วยให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศ

จัดโดย People Synergy Co., Ltd.

ภาวะผู้นำในตนเองสู่ความสำเร็จในการทำงาน (Self-Leadership @ Work)

หากคุณต้องการให้ธุรกิจเจริญเติบโต แข่งขันได้อย่างเหนือชั้นกว่าคู่แข่ง นำองค์กรสู่ความเป็นเลิศนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายหนัก ปัจจัยที่สำคัญคือ ต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ให้มีความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และที่สำคัญคือ ภาวะผู้นำในตนเอง

จัดโดย People Synergy Co., Ltd.

เทคนิคการเป็นวิทยากร : พูดได้ บรรยายดี - Train The Trainer Program

อบรม เทคนิคการเป็นวิทยากร เป็นการอบรมพัฒนาเพื่อก้าวสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ ภายใต้ชื่อหลักสูตรว่า พูดได้ บรรยายดี หรือ Train The Trainer Program : เทคนิคการเป็นวิทยากร โดยออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน ซึ่งในการอบรมจะช่วยพัฒนาบุคลิกภ

จัดโดย สถาบันฝึกอบรม FIT Pro (สถาบันฝึกอบรมฟิตโปร)

จุดแรงบันดาลใจเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (Spark Up Inspiration for Success) รุ่นที่ 5

พลังและแรงบันดาลใจคือสิ่งมีอยู่ภายใน เมื่อใดขาดการนำออกมาใช้ย่อมพลาดโอกาสในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังส่งผลให้ขวัญ กำลังใจ รวมถึงความก้าวหน้าในการทำงานถดถอยลงเรื่อยๆ "การสร้างพลังและแรงบันดาลใจ" เป็นเทคนิคเชิงจิตวิทยา ที่จะทำให้ทีมงานทุกคนมุ่งมั

จัดโดย People Synergy Co., Ltd.

การวิเคราะห์ ประเมิน และคัดเลือกผู้ขายเพื่อการจัดซื้อแบบยั่งยืน (Supplier Analysis & Assessment)

หลักสูตรนี้ จะเป็นส่วนช่วยสำคัญให้กับผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ขายสินค้าที่ถูกต้อง และกระบวนการขั้นตอนวิธีการคัดเลือกผู้ขายที่เหมาะสม รวมถึงการบริหารจัดการผู้ขายที่ถูกคัดเลือก (Approved Vendor List) เพื่อการทำงานจัดซื้อท

จัดโดย People Synergy Co., Ltd.

การทำงานจัดซื้อแบบจิรังยั่งยืน (Purchasing for Sustainability - Learning for the Future)

หลักสูตรนี้จะช่วยทำให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจและเห็นเรื่องราวต่างๆ ของมาตรฐานการจัดซื้อใหม่นี้ทั้งหมด เพื่อนำกลับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานภายในองค์กรของตน อีกทั้งยังเป็นการริเริ่มเตรียมความพร้อมเบื้องต้นขององค์กร ในการยื่นขอการรับรอง ISO 20400 – Sustainable

จัดโดย People Synergy Co., Ltd.

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU2