หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน มิถุนายน

 มิถุนายน 2561

Banner Training ส่วนหัว

อย่าพลาด สำรองที่นั่งได้ที่ 0896060444 ในหลักสูตร Analytical Skill for Logical Thinking การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ วันที่ 14 มิถุนาย 61 นี้

ยิ่งสมัครมาก ยิ่งได้รับส่วนลดมาก พร้อมรับสิทธิ์เป็นสมาชิกฟรีทันที 1 ปี โทร 0896060444

จัดโดย Hrdzenter

ต้องการสำรองที่นั่ง โทร 089-606-0444 หลักสูตร หลักสูตร การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการบริหารจัดการสินค้า

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านได้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด เพื่อให้องค์กรของท่านเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าหรือผู้ที่มาติดต่อ ซึ่งจะทำภาพลักษณ์ของดีขึ้นและเป็นการลดต้นทุนในการบริหารจัด

จัดโดย Hrdzenter

สำรองที่นั่งโทร 089-606-0444 หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน

ยิ่งสมัครมาก ยิ่งได้รับส่วนลดมาก พร้อมรับสิทธิ์เป็นสมาชิกฟรีทันที 1 ปี โทร 0896060444

จัดโดย Hrdzenter

อย่าพลาด เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรหลักสูตร การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management) วันที่ 5 มิถุนาย 61 นี้

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจระบบการจัดการการขนส่ง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้รูปแบบการขนส่งต่างๆ ให้เหมาะกับการขนส่งสินค้า สามารถลดต้นทุนและสร้างความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

จัดโดย Hrdzenter

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที ในหลักสูตร การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น วันที่ 9 มิถุนายน 61 นี้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : บุคลากรด้านความปลอดภัย และ บุคคลผู้สนใจทั่วไป สำรองที่นั่่ง โทร 0896060444

จัดโดย Hrdzenter

ส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่านเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น อบรมหลักสูตร ระบบ 5 ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน วันที่ 7 มิถุนายน 61 นี้

หลักสูตร “ระบบ 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน” (5s. system for Productivity & Improvement) ยิ่งสมัครมาก ยิ่งได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิกฟรี 1 ปี โทร 089-606-0444

จัดโดย Hrdzenter

Sales Excellence

โดยหลักการที่ว่า “พนักงานขาย คือ ด่านหน้าของธุรกิจ" ดังนั้น การเพิ่มพูนทักษะหรือความสามารถในการขาย ย่อมเป็นการสร้าง "ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน" ให้เพิ่มขึ้นเหนือคู่แข่งในตลาด

จัดโดย Ptstraining

Professional Telesales

การขายทางโทรศัพท์ดูเป็นเรื่องง่าย ๆ และเป็นช่องทางหนึ่งลงทุนน้อยและทุกองค์กรเลือกใช้ องค์กรต่าง ๆ จึงใช้”การขายทางโทรศัพท์ มาเป็น”กลยุทธ์” ได้แต่การปฏิเสธ และรอติดต่อกลับ หรือ ช่างเสียเวลาและทรัพยากรทีลงทุนลงแรงไป

จัดโดย Ptstraining

Business Speaking and Writing

ในการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารทางธุรกิจนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความแม่นยำ, ชัดเจนและตรงประเด็น ในขณะที่ยังสามารถคงไว้ซึ่งความสุภาพตามลักษณะของการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ ดังนั้นจึงเห็นว่าการเรียนภาษาอังกฤษโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้พูดได้เ

จัดโดย บริษัท ไฮโพเทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

หลักสูตรการนำเสนองานระดับมือโปร

หลักสูตรการนำเสนองานระดับมือโปรถูกออกแบบให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคและฝึกฝนทักษะรอบด้านเพื่อใช้ในการนำเสนอให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยหลักสูตรได้มุ่งเน้นไปที่การนำเสนอจากสองส่วนที่สำคัญ ส่วนแรกคือด้านของผู้ที่นำเสนอ

จัดโดย บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด

หลักสูตร Business Speaking and Writing

หลักสูตร Business Speaking and Writing จึงได้ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อเป็นเสมือนทางลัดให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเอาไปประยุกต์ใช้ในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดโดย บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด

ภาษีศุลกากร พิธีการนำเข้า-ส่งออกและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

สิทธิประโยชน์พิเศษทางภาษีอากรเฉพาะสำหรับการประกอบธุรกรรมในเขตปลอดอากรเพื่อการจำหน่ายในประเทศ

จัดโดย บริษัท ล็อคอินเทรนนิ่ง จำกัด

การประยุกต์ใช้กิจกรรม 5 ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตในองค์กร

สร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท

จัดโดย บริษัท ล็อคอินเทรนนิ่ง จำกัด

หลักสูตรอบรม การประยุกต์ใช้ MS-Excel เพื่อบริหารคลังสินค้ายุค AEC

สินค้าคงคลัง (Inventory) เป็นกิจกรรมในการจัดสรรความพร้อมของสินค้าต่างๆ ให้กับลูกค้า รวมทั้งการประสานงานระหว่างหน่วยงานจัดซื้อ การผลิตและการกระจายสินค้า เพื่อให้บรรลุถึงความต้องการของตลาด

จัดโดย บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด

Banner Training ส่วนท้าย