สร้างสรรค์ Content Marketing อย่างไรให้ Wow!

13 กันยายน 2562

Wow Creativity for Content Marketingสร้างสรรค์

Content Marketing อย่างไรให้ Wow! (วันศุกร์ ที่ 13 ก.ย. 62)


    ทำไมต้องทำ Digital Marketing?.... เพราะ Digital Marketing คือ การทำการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อดิจิทัล เพื่อโปรโมทสินค้าและบริการ สร้างความมีส่วนร่วมกับลูกค้า และเพิ่มยอดขายโดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับกลุ่มลูกค้าให้มากที่สุด และสิ่งที่ควบคู่มากับการทำ Digital Marketing นั้นก็คือการสร้าง Content Marketing ที่โดนใจกลุ่มเป้าหมายให้เกิดการรับรู้ และกลับมาสร้างรายได้ให้กับเราต่อไป
     ดังนั้นหลักสูตร Wow Creativity for Content Marketing จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์สิ่งดังกล่าว ให้เรียนรู้และความเข้าใจถึงแนวโน้ม ทิศทาง ทางการตลาด รวมถึงทราบขั้นตอนในการทำ Content Marketing ที่ประสบผลสำเร็จ พร้อมทั้งแนวทางไอเดียสร้างสรรค์ เพื่อสร้าง Content Marketing ที่โดนใจ


Key Contents

- รู้จักการทำกระบวนการการตลาดเชิงสร้างสรรค์ ท่านจะได้ทำความรู้จัก Digital Media คืออะไร? ทำไมถึงต้องทำ Digital Marketing รวมถึงเรียนรู้กระบวนการ การตลาดเชิงสร้างสรรค์ว่าเขาเริ่มทำกันอย่างไร?

- กลุ่มเป้าหมาย และแนวทางการสร้าง Content ที่มีคุณค่า (Value) ต่อกลุ่มลูกค้าของเรา ท่านจะได้เรียนรู้ถึงการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การเจาะเข้าหากลุ่มเป้าหมาย พฤติกรรมลูกค้าเพื่อหาแนวการสร้าง Content ที่มีคุณค่า (Value) ต่อกลุ่มลูกค้าของเรา

- รูปแบบการทำ Content Marketing และการเลือกให้เหมาะกับสื่อแต่ละชนิด ท่านจะได้เรียนรู้ถึงรูปแบบของการทำ Content ให้เหมาะสมของแต่ละชิ้นงาน โดนใจกลุ่มเป้าหมายและสามารถเลือก Content ให้เหมาะสมกับสื่อแต่ละประเภทที่จะลงโฆษณาประชาสัมพันธ์

- การกำหนด Content ในตลาดดิจิทัล ท่านจะได้ทราบถึงการกำหนด Content นั้นควรเริ่มจากจุดไหนก่อน

- หลัง ตลอดจนสิ่งไหนควรทำและไม่ควรทำ ในการกำหนด Content โดยต้องเริ่มจาก Who What Why

- การทำ VDO Content อย่างไรให้ Wow ท่านจะได้เรียนรู้แนวทางในการสร้าง VDO Content อย่างไร? เทคนิคการสร้าง VDO Content ตลอดจนขั้นตอนการสร้าง VDO Content ให้โดนใจลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดการรับรู้และสนใจในผลิตภัณฑ์

- Content 10 ประเภทที่โดนใจ ท่านจะได้แนวทางในการเขียน Content ที่โดนใจ และตาม Trend ปัจจุบัน เพื่อนำไปปรับใช้กับสินค้าขององค์กรได้

- การกำหนดเวลาในการโพส ท่านจะได้เรียนรู้แนวทางในการกำหนดเวลาโพสเพื่อประชาสัมพันธ์ว่าเวลาไหนเหมาะ หรือไม่เหมาะกับสินค้าของท่าน

- การวิเคราะห์ FB Insight และการวัดผล ท่านจะได้เรียนรู้แนวทางในการการเลือกใช้โฆษณาบน Facebook การวิเคราะห์ผลลัพธ์และวัดผลให้เป็นเพื่อหาข้อสรุปให้ได้ว่าควรใช้ช่องนี้ในการทำประชาสัมพันธ์ต่อหรือไม่ คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปรึเปล่า

- Sharing Experience แบ่งปันประสบการณ์และตอบคำถาม โดยผู้เชียวชาญทางด้านการตลาดออนไลน์


Key Benefits

- เข้าใจแนวโน้มและทิศทางการตลาด ที่เป็น Content Marketing
- เพื่อให้ทราบขั้นตอนในการทำ Content Marketing ที่ประสบผลสำเร็จ
- แนวทางไอเดียสร้างสรรค์ เพื่อสร้าง Content Marketing ที่โดนใจ
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

นักการตลาด นักวิจัยทางการตลาด

วิทยากร

คุณเอกชัย พิทักษ์เกียรติกุล

Digital Marketing Manager บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน

-Assistant Vice President บริษัท MC Group จำกัด Senior Digital Marketing

-Manager บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด

คุณธนพันธ์ วงศ์ชินศรี

• ที่ปรึกษาธุรกิจ และการตลาดออนไลน์

• กรรมการผู้จัดการ บริษัท PENGUIN GROUP CO. LTD

• กรรมการผู้จัดการ บริษัท PENGUIN GROUP CO. LTD (ร้านอาหาร Penguin Eat Shabu)สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

13 กันยายน 2562 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 362 ครั้ง