Google-born Search Inside Yourself

19 - 20 ตุลาคม 2561


“Search inside yourself” โปรแกรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเป็นผู้นำ รวมถึงพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional intelligent) โดยเสริมสร้างทั้งการรู้ทันตนปัจจุบัน (Mindfulness) และประสานความรู้ด้านประสาทวิทยา (Neuroscience) ที่เกิดจาก Google และถูกนำไปใช้พัฒนาบุคลากรของบริษัทชั้นนำมาแล้วทั่วโลก 

โดย Search Inside Yourself ถือกำเนิดขึ้นที่บริษัท Google ในปี 2550 ซึ่งได้รับความนิยมอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในหมู่พนักงานของ Google แล้วได้แพร่หลายไปยังบริษัทอื่นๆในหลายภาคธุรกิจ เช่น Ford, SAP, LinkedIn, American Express, Roche และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งหลักสูตรนี้มีพื้นฐานจากงานวิจัยล่าสุดทางประสาทวิทยา ได้ช่วยให้ผู้คนพัฒนาความเป็นผู้นำและทักษะความฉลาดทางอารมณ์ซึ่งจำเป็นต่อการสร้างสมาธิจดจ่อ, จัดการความเครียด, ใช้พลังความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาความสามารถในการฟื้นคืนจิตใจหลังภาวะวิกฤติ 

การวัดผลหลังการเรียน พนักงานลดภาวะอารมณ์ตึงเครียดจากการทำงานลง 12% จากก่อนเข้าเรียน สามารถรู้ทันเมื่อใจวอกแว่กไม่อยู่กับงานหรืออยู่กับปัจจุบันเพิ่มขึ้น 25% สามารถฟื้นคืนจิตใจสู่ปกติหลังภาวะวิกฤติ (Resilience) ได้เร็วขึ้น 25% และสามารถควบคุมตัวเองก่อนที่จะตอบโต้ออกไปได้ดีขึ้น 23%

ทั้งเสริมประสิทธิภาพด้านการเป็นผู้นำ เพิ่มความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) ลดความเครียดในการทำงาน เพิ่มความผูกพันกับองค์กร (Organizational engagement) ของพนักงาน ลดอัตราการเปลี่ยนงาน (Turnover rate) รวมไปถึงเพิ่มประสิทธิผลให้แก่องค์กรอีกด้วย


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

บุลคลหรือองค์กร ที่ต้องการพัฒนาความเป็นผู้นำ (Leadership)

วิทยากร

Yizhao Zhang (อีเจ้า จาง) ที่ปรึกษาด้าน Human Resources ระดับโลกที่มีประสบการณ์ทำงาน 11ปี ในยุโรป และ 4ปี ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อดีตพนักงานผู้ทรงคุณวุฒิของGoogle และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Mindfulness อีกทั้งยังเป็นครูสอนโยคะที่ได้รับการยอมรับMarc Lesser (มาร์ค เลชเชอร์) ผู้ร่วมก่อตั้ง, อดีต CEO, และสมาชิกคณะกรรมการบริหารกิตติคุณของสถาบัน Search Inside Yourself Leadership Institute ทั้งยังเป็นโค้ชและที่ปรึกษาของบริษัทช้นนำอย่าง Google, Twitter, The City of San Francisco, Stanford และ Global Fund for Women รวมไปถึงเป็นผู้เขียนหนังสือชื่อดังอย่าง Know yourself, Forget Youselfสถานที่อบรม (VENUE)

จะแจ้งให้ทรายในภายหลัง

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

19 - 20 ตุลาคม 2561 9.00 - 17.00

จัดโดย

Latchmere Performance Solutions
เบอร์ติดต่อ : 0882241166

ค่าธรรมเนียม (FEE)

18,900 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ผู้เข้าชม: 430 ครั้ง