CHANGE : ปรับเพื่อเปลี่ยนสู่โลจิสติกส์และการขนส่งในอนาคต

21 พฤศจิกายน 2561

TIN Seminar : ศูนย์เครือข่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับคณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง จัดงานสัมมนาฟรีทางด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง ภายใต้หัวข้อ "CHANGE : ปรับเพื่อเปลี่ยนสู่โลจิสติกส์และการขนส่งในอนาคต"

Highlight : - Logistics and Transport จากปัจจุบัน...ก้าวสู่อนาคต    
             - Smart Connected...เชื่อมโยงความหลากหลายให้ง่ายขึ้น


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

บุคคลทั่วไปที่สนใจงานด้านการขนส่งโลจิสติกส์

วิทยากร

วิทยากร : คุณนพพร เทพสิทธา (กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร, ธนาคารส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย)สถานที่อบรม (VENUE)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ HALL 6 อาคารหอประชุม ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-15.00 น.

จัดโดย

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
เบอร์ติดต่อ : 088-222-4972

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 263 ครั้ง