โปรแกรมศึกษาดูงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

23 - 30 พฤศจิกายน 2561


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

เจ้าของกิจการ/R&D/ผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

สถานที่อบรม (VENUE)

จ.ชลบุรี จ.สระบุรี จ.นครราชสีมา

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

23 - 30 พฤศจิกายน 2561

จัดโดย

สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เบอร์ติดต่อ : 084-6894145

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,200 - 7,500 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ผู้เข้าชม: 207 ครั้ง