แนวทางการเสียภาษีอสังหาฯ เพื่อการลงทุน

6 สิงหาคม 2561

หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

การวางแผนภาษีระยะยาว "เจ้าสัว"ทั้งหลายเขาวางแผนกันอย่างไร?
Wealth & Tax Managementบริหารสินทรัพย์เพื่อสร้างความมั่งคั่ง และ บริหารภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ
งานมหกรรมอสังหาฯ มีคำตอบ...

สัมมนาฟรี
หัวข้อ: แนวทางการเสียภาษีอสังหาฯ เพื่อการลงทุน
• 6สิงหาคม2561เวลา15.00น. ณ ไบเทคบางนา
โดย อ.ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากร

#งานมหกรรมอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน2018


วิทยากร

อ.ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากรสถานที่อบรม (VENUE)

ณ ไบเทคบางนา

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

6 สิงหาคม 2561 15.00 น.

จัดโดย

งานมหกรรมอสังหาฯ เพื่อการลงทุน 2018
เบอร์ติดต่อ : 02-2952294

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 318 ครั้ง