เสวนา “Future Training & Development 2020”

31 กรกฎาคม 2562


Future Training & Development 2020

เสวนา “Future Training & Development 2020” (31 ก.ค 62)


                                  ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเตรียมองค์กรให้พร้อม!!

                                     “ฟังทิศทางการฝึกอบรมปี 2020 เพื่อเตรียม

                                        ความพร้อมสู่การเป็นองค์กรแห่งอนาคต”


    เพราะบุคลากรคือทรัพยากรอันมีค่าและเป็นฟันเพืองสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรจึงเป็นภารกิจสำคัญสำหรับ HR ของทุกองค์กร
    Strategic Center ขอเชิญร่วมงาน Strategic Talk About Training ในหัวข้อ “Future Training & Development 2020” เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและรับฟังทัศนะจากผู้มีประสบการณ์ตรงด้านงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร พูดถึงทิศทางของการฝึกอบรมในปี 2020 เพื่อเตรียมองค์กรของคุณสู่การเป็นองค์กรแห่งอนาคต

Key Contents


    - Trend การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในอนาคต
    - กลยุทธ์และการวางแผนการฝึกอบรม
    - การออกแบบหลักสูตรแนวใหม่
    - รูปแบบการฝึกอบรมในอนาคต ไม่ใช่แค่ในห้องอบรม
    - Technology เพื่อการเรียนรู้และฝึกอบรม
    - Hard Skills และ Soft Skills สำหรับองค์กรแห่งอนาคต
    - เส้นทางสู่การเป็น Learning Organization
    - ผลการปฏิบัติงานกับการพัฒนาบุคลากรยุค 2020

Key Benefits

 
    - อัพเดต Trend การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรปี 2020 และอนาคต
    - แลกเปลี่ยนมุมมอง ความรู้แนวคิดในการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรกับผู้ที่รับผิดชอบ
      ด้านพัฒนาบุคลากรจากองค์กรชั้นนำของไทย
    - แนวทางในการเตรียมพร้อมสู่การเป็นองค์กรแห่งอนาคต

**หมายเหตุ รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 50 ที่นั่ง (องค์กรละไม่เกิน 2 ที่นั่ง)
กรุณาสำรองที่นั่งภายในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคมนี้คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

เหมาะสำหรับผู้ที่รับผิดชอบงาน ด้านฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

วิทยากร

ผู้ร่วมเสวนา

     -คุณมรกต ชัยวงษ์ Head of People Development จาก Sea Thailand ผู้ดูแล HR Corporate ของ Garena, Airplay และ Shopee         

     - คุณลินสนิท พนาสุวรรณ เป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด


ดำเนินรายการโดย

      - คุณพิมลพร มณีอ่อน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุุคคล บริษัทประกันภัยชั้นนำของไทย
สถานที่อบรม (VENUE)

ณ About Work สุขุมวิท ซอย 11

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

31 กรกฎาคม 2562 พุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 (14.00 – 16.00 น.)

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

800 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ผู้เข้าชม: 801 ครั้ง