เรียนต่อการโรงแรมและการจัดการพร้อมฝึกงานกับบริษัทชั้นนำของออสเตรเลีย

4 สิงหาคม 2561

หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

สัมมนา "เรียนต่อการโรงแรมและการจัดการพร้อมฝึกงานกับบริษัทชั้นนำของออสเตรเลีย" โดยInternational lege of Managaement, Sydneyสถาบันเฉพาะทาง โดดเด่นด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม การบริการและบริหารธุรกิจ 

เปิดสอนทั้งหลักสูตรMaster of International BusinessและMaster of Managementที่สำคัญมีการฝึกงานกับโรงแรมหรือองค์กรชั้นนำแบบได้เงินด้วย!!


วิทยากร

International lege of Managaement, Sydneyสถานที่อบรม (VENUE)

CP International ชั้น 9 อาคารพหลโยธินเพลส BTS อารีย์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

4 สิงหาคม 2561 13.00 - 15.00 น.

จัดโดย

CP International Education and Migration Centre
เบอร์ติดต่อ : 090-8809994

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 168 ครั้ง