“เพิ่มศักยภาพทางธุรกิจด้วย e-f@ctory”

30 สิงหาคม 2561


ศูนย์เครือข่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)ในกลุ่มธุรกิจของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)      

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาและบรรยายสุดพิเศษ

"เพิ่มศักยภาพทางธุรกิจด้วยe-f@ctory"

โดยMitsubishi Electric Factory Automation (Thailand) Co., Ltd.

 บริษัทระดับสากล ผู้นำด้านระบบอัตโนมัติที่มีสาขาอยู่ทั่วทุกมุมโลก

วิทยากร:คุณพรชัย พงศ์อธิโมกข์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษาบริษัท

จะมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็น

- E-factoryคือะไรและมีความจำเป็นอย่างไรกับธุรกิจในยุค 4.0

-การลดต้นทุนและเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานครอบคลุมทั้งองค์กร

-การจัดเตรียมจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตและการจัดส่งสินค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจแก่องค์กร

-ธุรกิจที่แบบใดที่เหมาะแก่การใช้e-f@ctory

พิเศษ!!เชิญพบกับรถแสดงสินค้าเคลื่อนที่ (Mobile Automation Center)ณ จุดลงทะเบียน

ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม 2561

เวลา 13.00-15.30 น.

สถานที่สัมมนา Hall6 อาคารหอประชุม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ แจ้งวัฒนะ

สำรองที่นั่งออนไลน์

https://goo.gl/forms/40KxBhRiTN5eULry1


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

เจ้าของธุรกิจและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

สถานที่อบรม (VENUE)

Hall6 อาคารหอประชุม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ แจ้งวัฒนะ

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

30 สิงหาคม 2561 13.00-15.30 น.

จัดโดย

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
เบอร์ติดต่อ : 028551471

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 398 ครั้ง