เพิ่มยอดขาย ขยายฐานลูกค้าด้วย LINE@ Intensive LINE@ Marketing

3 ธันวาคม 2561

เมื่อ Facebook ทำการปรับอัลกอริทึมที่ส่งผลต่อ Reach ของคอนเทนท์ในเพจต่างๆ ลง ย่อมส่งผลต่อยอดขายและเป้าหมายทางการตลาดที่ลดลง นักการตลาดในยุคดิจิทัลย่อมต้องหาทางรับมือกับผลที่ตามมาจากการเปลี่ยนแปลงของโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มยอดนิยมนี้ ซึ่งหนทางก็มีอยู่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการปรับคอนเทนท์ให้น่าสนใจมากขึ้น หรือการซื้อโฆษณา แต่นอกเหนือจากการคิดหาวิธีพิชิต Facebook แล้ว การเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มอื่น ที่มีผู้ใช้งานหลักล้านอย่าง LINE จึงเป็นวิธีที่ทีมการตลาดไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค Mobile First ที่คนไทยใช้เวลาไปกับอินเทอร์เน็ตบนมือถือมากติดอันดับโลกเช่นนี้ แต่ไม่ว่าแพลตฟอร์มไหนจะเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ยอดเยี่ยมมากเพียงใด หากผู้ใช้ไม่เข้าใจการฟังก์ชั่นใช้งาน และไม่ทราบรูปแบบการทำตลาดออนไลน์ที่เหมาะสมกับแพลตฟอร์มนั้นๆ ก็ไม่สามารถดึงศักยภาพในการเข้าถึงลูกค้าออกมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้


ในหลักสูตรอบรม Intensive LINE@ Marketing นี้ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ฟังก์ชันการใช้งาน LINE@ แบบเข้มข้นครบครัน เพื่อให้สามารถเข้าใจในหลักการทำงานของ LINE@ ในฐานะเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดยอดนิยมที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและมีความใกล้ชิดกับลูกค้าอย่างมาก และสามารถนำไปปรับใช้จริงในองค์กรได้ทันที นอกจากนี้หลักสูตรยังครอบคลุมถึงเทคนิคและกลยุทธ์การทำการตลาดดิจิทัล เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกค้าโดยใช้ LINE@ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


วัตถุประสงค์ของการอบรม

- เพื่อให้สามารถวางแผนการทำการตลาดบน LINE@ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- เพื่อศึกษาเคล็ดลับและเทคนิคการใช้งานแบบมืออาชีพ

- เพื่อให้สามารถวางแผนโฆษณาและสร้างคอนเทนท์ที่น่าสนใจ

- เพื่อให้สามารถวัดผลการทำงานบน LINE@ ได้

- เพื่อเรียนรู้จากกรณีศึกษาในการวางกลยุทธ์บน LINE@


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ปฎิบัติงานในสายงานการตลาด-การตลาดดิจิทัลทุกระดับชั้น ผู้ประกอบการ รวมไปถึงผู้ที่ต้องการเรียนรู้การทำการตลาดผ่าน LINE@
สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม จัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

3 ธันวาคม 2561 09.00 น. - 16.00 น.

จัดโดย

V Work Smart Company Limited
เบอร์ติดต่อ : 02 392 8188-89

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 233 ครั้ง