เพิ่มพูนทักษะของการเป็น Sales Engineer

26 กรกฎาคม 2562

To be Professional Sales Engineer

เพิ่มพูนทักษะของการเป็น Sales Engineer (26 ก.ค. 62)


   "ฟังเคล็ดลับประสบการณ์ตรงจาก Sales Engineer ผู้คร่ำหวอดในแวดวงนี้โดยเฉพาะที่คุณไม่ควรพลาด" หลักสูตรนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อผ่าล้วงลึก กลั่นกรองถึงกลยุทธ์ต่างๆในการสร้าง Solution และเทคนิคต่างๆ ในการเพิ่มยอดขายกับทั้งลูกค้าใหม่ และลูกค้าเดิม


Key Contents

Part 1 : Sales engineer definition, Sales attitude, Sales workflow, Sales circle, Who are you customer?

   • ปัจจัยใดบ้างที่ทำให้ Sales engineer สู่ความสำเร็จในการขาย

   • ความเข้าใจในพฤติกรรมและทัศนคติของลูกค้า

   • เทคนิคการหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า

Part 2 : Customer Analysis, Preparing & Planning

   • เทคนิคการวิเคราะห์ฐานข้อมูลของลูกค้าเพื่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการขาย

   • วิธีการเตรียมตัวสำหรับการขาย ไม่ว่าในเรื่องตัวเราและข้อมูลของสินค้ารวมถึงข้อมูลของลูกค้า

   • หลักวางแผนการขายสำหรับลูกค้าและลูกค้ารายหลักเพื่อเข้าถึงลูกค้าอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน

Part 3 : How to present to customer, How to collect the customer data, Information analysis

   • เทคนิคการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถทำให้ลูกค้าประทับใจ

   • เทคนิคการสังเกตสิ่งต่างๆ ในสถานที่ของลูกค้ารวมถึงพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงการขาย

   • เทคนิคการบันทึกข้อมูลที่ได้จากลูกค้าหรือความต้องการของลูกค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์และเป็นประโยชน์ในการขาย

   • วิธีการถามข้อมูลของคู่แข่งกับลูกค้า เพื่อเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และหาวิธีเพื่อชนะในข้อตกลงการขาย

   • เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมาทั้งหมด เพื่อเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการขายหรือปิดการขาย

Part 4 : Follow up & Price negotiation and close the deal

   • เทคนิคการติดตามงานขายและเก็บข้อมูลไปพร้อมกัน เพื่อนำมาวิเคราะห์

   • เทคนิคการเจรจาต่อรองและการปิดการขาย

Part 5 : After sales service, Sales continuous, Advisor or consult

   • การบริการหลังการขายและการเก็บข้อมูล เพื่อการขายซ้ำครั้งต่อไป

   • วิธีการขายซ้ำ เพื่อการขายที่ต่อเนื่อง

   • สิ่งที่เป็นอันตรายต่อการขายต่อเนื่องในแง่มุมต่างๆ

   • เคล็ดลับของการเป็น Sales Consult & Solution เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว

Part 6 : Experience sales sharing, Q&A

   • การแบ่งปันประสบการณ์จริงของวิทยากร เพื่อเป็นประโยชน์ในการขาย

   • ถามตอบข้อสงสัยจากประสบการณ์จริงของวิทยากร


Key Benefits

1. ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงอาชีพวิศวกรฝ่ายขายและหลักสำคัญในการขาย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการหาลูกค้าที่แท้จริงได้

2 .เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ที่สำคัญ และทักษะการขายที่จำเป็นสำหรับ Sales Engineer เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วางแผนการขาย

3. สร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน โดยใช้วิธีการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ เพื่อปิดการขาย

4. วิธีสร้างความประทับใจและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าหลังการขายเพื่อการซื้อซ้ำในครั้งต่อไปได้


วิทยากร

อ.ชาคร เกษมสันต์

- ผู้มีประสบการณ์โดยตรงในแวดวงวิศวกรรม และเป็น Sales Engineer มืออาชีพมากกว่า 20 ปี

- วิทยากรที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

26 กรกฎาคม 2562 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 181 ครั้ง