เพิ่มพูนทักษะของการเป็น Sales Engineer

22 มีนาคม 2562

To be Professional Sales Engineer

เพิ่มพูนทักษะของการเป็น Sales Engineer (22 มี.ค. 62)  "ฟังเคล็ดลับประสบการณ์ตรงจาก Sales Engineer ผู้คร่ำหวอดในแวดวงนี้โดยเฉพาะที่คุณไม่ควรพลาด" หลักสูตรนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อผ่าล้วงลึก กลั่นกรองถึงกลยุทธ์ต่างๆในการสร้าง Solution และเทคนิคต่างๆ ในการเพิ่มยอดขายกับทั้งลูกค้าใหม่ และลูกค้าเดิมKey Contents Part

1 : Sales engineer definition, Sales attitude, Sales workflow, Sales circle, Who are you customer?
     • ปัจจัยใดบ้างที่ทำให้ Sales engineer สู่ความสำเร็จในการขาย
     • ความเข้าใจในพฤติกรรมและทัศนคติของลูกค้า
     • เทคนิคการหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า

Part 2 : Customer Analysis, Preparing & Planning
     • เทคนิคการวิเคราะห์ฐานข้อมูลของลูกค้าเพื่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการขาย
     • วิธีการเตรียมตัวสำหรับการขาย ไม่ว่าในเรื่องตัวเราและข้อมูลของสินค้ารวมถึงข้อมูลของลูกค้า
     • หลักวางแผนการขายสำหรับลูกค้าและลูกค้ารายหลักเพื่อเข้าถึงลูกค้าอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน

Part 3 : How to present to customer, How to collect the customer data, Information analysis
     • เทคนิคการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถทำให้ลูกค้าประทับใจ
     • เทคนิคการสังเกตสิ่งต่างๆ ในสถานที่ของลูกค้ารวมถึงพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงการขาย
     • เทคนิคการบันทึกข้อมูลที่ได้จากลูกค้าหรือความต้องการของลูกค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์และเป็นประโยชน์ในการขาย
     • วิธีการถามข้อมูลของคู่แข่งกับลูกค้า เพื่อเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และหาวิธีเพื่อชนะในข้อตกลงการขาย
     • เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมาทั้งหมด เพื่อเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการขายหรือปิดการขาย

Part 4 : Follow up & Price negotiation and close the deal
     • เทคนิคการติดตามงานขายและเก็บข้อมูลไปพร้อมกัน เพื่อนำมาวิเคราะห์
     • เทคนิคการเจรจาต่อรองและการปิดการขาย

Part 5 : After sales service, Sales continuous, Advisor or consult
     • การบริการหลังการขายและการเก็บข้อมูล เพื่อการขายซ้ำครั้งต่อไป
     • วิธีการขายซ้ำ เพื่อการขายที่ต่อเนื่อง
     • สิ่งที่เป็นอันตรายต่อการขายต่อเนื่องในแง่มุมต่างๆ
     • เคล็ดลับของการเป็น Sales Consult & Solution เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว

Part 6 : Experience sales sharing, Q&A
     • การแบ่งปันประสบการณ์จริงของวิทยากร เพื่อเป็นประโยชน์ในการขาย
     • ถามตอบข้อสงสัยจากประสบการณ์จริงของวิทยากรKey Benefits

1.ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงอาชีพวิศวกรฝ่ายขายและหลักสำคัญในการขาย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการหาลูกค้าที่แท้จริงได้
2.เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ที่สำคัญ และทักษะการขายที่จำเป็นสำหรับ Sales Engineer เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วางแผนการขาย
3.สร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน โดยใช้วิธีการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ เพื่อปิดการขาย
4.วิธีสร้างความประทับใจและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าหลังการขายเพื่อการซื้อซ้ำในครั้งต่อไปได้
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

นักบริหาร นักขาย วิศวกร

วิทยากร

อ.ชาคร เกษมสันต์

- ผู้มีประสบการณ์โดยตรงในแวดวงวิศวกรรม และเป็น Sales Engineer มืออาชีพมากกว่า 20 ปี

- วิทยากรที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

22 มีนาคม 2562 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 232 ครั้ง