เปลี่ยนชีวิตด้วยวิธีคิดไม่ใช่วิธีจำ

15 - 16 ธันวาคม 2561

หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

•การอบรมสัมมนาที่มีรูปแบบและเนื้อหาไม่เหมือนใคร ท่านที่เข้าร่วมอบรมสัมมนาที่มีความต้องการเปลี่ยนแปลงในชีวิต •ด้วยความตั้งใจอย่างจริงจัง ท่านจะได้รับ “วิธีคิด” ที่สามารถนำไปใช้เปลี่ยนแปลงจนเกิดผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว •และสามารถนำกลับไปใช้ได้ทันที พร้อมทั้งให้คำปรึกษาส่วนตัวอย่างต่อเนื่องจนกว่าคุณประสบความสำเร็จ •จากวิทยากรที่มีประสบการณ์และมีผลงานมากมาย เพื่อเป็นวิทยาทานโดยไม่มีเงื่อนไขและค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

-อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตต้องคิดอย่างไร

-อยากเริ่มต้นมีวิธีคิด ต้องเริ่มอย่างไร

-งานที่ทำอยู่ก็สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้

-ปลดล็อคทุกปัญหา จากวิธีคิด

******หาคำตอบได้ที่ Think and Do******

#พนักงาน

ตั้งใจทำงาน ขยัน แต่ชีวิตยังไม่ก้าวหน้า.....ทำอย่างไร?

ไม่ต้องเปลี่ยนงานก็สามารถประสบความสำเร็จได้.....ทำอย่างไร?

อยากทำงานให้มีความสุขทุกวัน.....ทำอย่างไร?

อยากได้เงินเดือนที่สูงขึ้นให้เร็วที่สุด.....ทำอย่างไร?

อยากรายได้ดีเหมือน saleแต่ไม่กล้า.....ทำอย่างไร?

#ผู้บริหาร

การเป็นหัวหน้างานที่ดี.....ทำอย่างไร?

อยากให้ลูกน้องสามัคคีกัน.....ทำอย่างไร?

อยากให้ลูกน้องทำงานเต็มประสิทธิภาพ.....ทำอย่างไร?

#ส่วนตัวและครอบครัว

วิธีแก้ปมในอดีตและป้องกันไม่ให้เกิดปมในอนาคต.....ทำอย่างไร?

ทำงานมาตั้งนาน แต่ไม่มีเงินเก็บ.....ทำอย่างไร?

อยากมีชีวิตคู่ที่ไม่ต้องทะเลาะกัน.....ทำอย่างไร?

#เตรียมตัวเพื่อหางานที่ดี

จะทำอย่างไรให้ได้งาน จะเลือกงานที่ใช่ หรืองานที่ชอบ

อยากได้งานที่ชอบ ต้องทำอยางไร

***********************


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

อายุ 22-55

วิทยากร

·    คุณวิชา จูตระกูลสถานที่อบรม (VENUE)

Busakorn Village อ.วังม่วง จ.สระบุรี

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

15 - 16 ธันวาคม 2561 ส.09.30 - 20.00 อา.07.30 - 15.30

จัดโดย

thinkanddothailand
เบอร์ติดต่อ : 0994542652

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 466 ครั้ง