เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Smart Trainer)

12 กุมภาพันธ์ 2562

หลักสูตรนี้ ออกแบบมาสำหรับผู้ที่เริ่มต้น หรือ ต้องการเรียนรู้เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ โดยรวบรวมเกร็ดความรู้ที่สำคัญ รวบรัดพิเศษเป็นหลักสูตร 1 วัน

การถ่ายทอดความรู้เป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าให้กับกลุ่มผู้เรียน ให้ได้รับความรู้ใหม่ การเรียนรู้ที่ดีต้องทำให้เกิดการปฏิบัติ ยินดีนำไปใช้ นำไปฝึกฝน โดยไม่ต้องมีใครมาบังคับ ที่สำคัญผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ ต้องมีเทคนิค มีไหวพริบ มีการเตรียมพร้อม และเครื่องมือการถ่ายทอดความรู้ที่พร้อมต่อยอดในการสร้างศักยภาพของการเป็นวิทยากรมืออาชีพได้อย่างต่อเนื่อง


วัตถุประสงค์ของการอบรม

- รู้จุดเด่นและจุดแข็งของตัวเองได้ชัดเจนมากขึ้น

- พัฒนา ทักษะและเพิ่มเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ - สร้างหลักสูตรการสอนที่ตัวเองถนัดได้อย่างมืออาชีพ - ได้รับหนังสือและชุดเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับวิทยากรมืออาชีพ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

- หัวหน้างาน /Team Leader /ผู้บริหาร

- ผู้ที่สนใจต้องการเริ่มต้นอาชีพวิทยากร และมีเวลาจำกัด

- ผู้ที่เป็นวิทยากรภายในและต้องการสร้างศักยภาพให้กับตัวเอง

- ผู้ที่ต้องการเรียนรู้และเพิ่มเทคนิคการเป็นวิทยากร


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

12 กุมภาพันธ์ 2562 09.00 น. - 16.00 น.

จัดโดย

V Work Smart Company Limited
เบอร์ติดต่อ : 02 392 8188-89

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 280 ครั้ง