อบรมหลักสูตร Service Beyond Expectation บริการเหนือความคาดหมาย

29 มิถุนายน 2561


Service Beyond Expectation  บริการเหนือความคาดหมาย

วันที่ 29 มิถุนายน 2561  เวลา9.00น.- 16.00น.

 ณ โรงแรมJasmine City Hotelสุขุมวิท23  กรุงเทพฯ*สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง*

อาจารย์ธนกฤต ภูษิตาอภิวัฒน์

สมัคร4 ท่านๆ ลดเหลือท่านละ2,900 บาท

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกกับงานบริการแก่ผู้เข้าอบรม

2. เพื่อเข้าใจความแตกต่างของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

3. เพื่อส่งมอบการบริการและดูแลเอาใจใส่กับลูกค้าแต่ละประเภท

4. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้วิธีการสื่อสารสำหรับงานบริการที่มีประสิทธิภาพ

หัวข้อการสัมมนา


1. First Impression "แรกพบ ถ้ามันใช่ อะไรก็ชอบ"

2. ปลูกจิตสำนึก และเทคนิคการสร้างทัศนคติที่ดีต่องานบริการ

3. รู้จัก, เรียนรู้ธรรมชาติ และพฤติกรรมส่วนใหญ่ของลูกค้าในแบบต่าง ๆ

4. เทคนิคการตั้งคำถาม "คำถามที่ดี จะได้คำตอบที่ใช่"

5. ทักษะการฟังแบบเข้าอกเข้าใจ

6. เทคนิคการจัดการกับข้อร้องเรียน (Complaint)  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. การบริการเหนือความคาดหวัง

8. การสื่อสารอย่างมีเสน่ห์สำหรับงารบริการ

9. พฤติกรรมที่ไม่ควรสำหรับงานบริการ

10. สรุปการเรียนรู้ Q &A

                       

ระยะเวลา         1 วัน เวลา  09.00-16.00 น.:  บุคลากรด้านความปลอดภัย และ บุคคลผู้สนใจทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

      รวมค่าสถานที่ เอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตร

สถานภาพ

ค่าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ราคาสุทธิ

ราคาปกติทานละ 

3,900

273

117

4,056

สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ

2,900

203

87

3,016

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิ๊ก http://www.hrdzenter.com/

 

สำรองที่นั่ง ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่

คุณธนนันท์    0906450992 , 0896060444,Line : hrdzenter

www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,

www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter
วิทยากร

อาจารย์ธนกฤต ภูษิตาอภิวัฒน์สถานที่อบรม (VENUE)

Jasmine City ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS สถานีอโศก

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

29 มิถุนายน 2561 09.00-16.00

จัดโดย

บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เบอร์ติดต่อ : 0896060444, 0906450992

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 270 ครั้ง