อบรมหลักสูตร วิเคราะห์การลงทุนอะพาร์ตเมนต์

11 - 12 มกราคม 2562

ถ้าท่านกำลังมองหาช่องทางในการลงทุนอะพาร์ตเมนต์เป็นอีก 1อสังหาริมทรัพย์ที่น่าลงทุนเพราะใช้ ทุนค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับ อสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ ดั้งนั้นทาง โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จึงจัดทำRE163  วิเคราะห์การลงทุนอะพาร์ตเมนต์เพื่อที่ท่านจะได้ทราบถึง สถานการณ์ปัจจุบันของตลาดอพาร์ทเมนท์, การเลือกทำเลที่ตั้งที่น่าลงทุน,อัตราผลตอบแทนของธุรกิจอพาร์ทเมนท์, ปัจจัยที่ทางสถาบันการใช้ในการพิจารณาสินเชื่อ และท่านจะทราบถึงวิธีการเสียภาษีอะพาร์ตเมนต์ ทำยังไงให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

รายละเอียดการอบรม

·     สถานการณ์ตลาดอะพาร์ตเมนต์ และการตัดสินใจในการลงทุน

·     ขั้นตอนการพัฒนาอะพาร์ตเมนต์: วิเคราะห์การลงทุนและการกำหนดแนวคิดด้านการตลาด

·     การดีไซน์การใช้ประโยชน์พื้นที่ของอะพาร์ตเมนต์ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

·     ประสบการณ์ในการบริหารจัดการอะพาร์ตเมนต์: ข้อควรพิจารณาก่อนการลงทุน ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

·     การศึกษาความเป็นไปได้และผลตอบแทนในธุรกิจอะพาร์ตเมนต์: สภาพทางกายภาพ ความเป็นไปได้ทางข้อกฎหมาย ทางการตลาด ทางการเงิน และอัตราผลตอบแทน

·     เทคนิควิธีการเสียภาษีอะพาร์ตเมนต์ให้มีประสิทธิภาพ

·     สินเชื่อเพื่อการลงทุนธุรกิจอะพาร์ตเมนต์: ปัจจัยการพิจารณาสินเชื่อ การกำหนดวงเงินสินเชื่อ นโยบายและหลักเกณฑ์การสนับสนุนสินเชื่อ

·     ร่างสัญญาเช่าควบคุม และ เทคนิคการทำสัญญาเช่า: สาระสำคัญประกาศควบคุมสัญญา ร่างสัญญาที่มีผลกระทบน้อยที่สุดและถูกต้องตามกฎหมาย

 

ค่าลงทะเบียน

·     ท่านละ 12,000บาท(ไม่รวมVat 7%)

·     นิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่าย3%

·     ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้200%

ลงทะเบียน:https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=22

 

Tag :หลักสูตรอะพาร์ตเมนต์ ,หลักสูตรอะพาร์ตเม้นต์2562 อบรมการลงทุนอะพาร์ตเมนต์ ,อบรม อะพาร์ตเมนต์ , การลงทุนอะพาร์ตเมนต์,คอร์ส อะพาร์ตเมนต์เรียนอะพาร์ตเม้นต์ , เรียนอะพาร์ตเม้นต์ , วิเคราะห์การลงทุนอะพาร์ตเมนต์


วิทยากร

อ. รวิโรจน์ อัมพลเสถียร กรรมการผู้จัดการ บจก.มงคลโรจนทรัพย์/เจ้าของอะพาร์ตเมนต์ 6 โครงการ 600 ห้องสถานที่อบรม (VENUE)

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

11 - 12 มกราคม 2562 08.30-17.00

จัดโดย

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
เบอร์ติดต่อ : 0956013016

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 397 ครั้ง