หลักสูตร Professional Image & Best Personality

20 กันยายน 2561

หัวข้อการเรียนรู้

At First Sight

§  Mirror Effects ภาพลักษณ์สะท้อนตัวตนภายใน

§  Johari Windowกับการพัฒนาบุคลิกภาพ

§  S.W.A.T. พิชิตใจในครั้งแรกด้วยภาพลักษณ์


Be Good Posture

§  SMARTยืน เดิน นั่ง ในท่วงท่าที่สง่างาม

§  Pose as Proวางมาดแบบมืออาชีพ***

 

Communication

§ Albert Mehrabian's Theory องค์ประกอบของการสื่อสาร

§ Business Etiquetteมารยาททางธุรกิจแบบสากล  ***

§ DISC รู้เขารู้เราอย่างเข้าใจ***

 

Dress For Success

§  Dress Code                   การแต่งกายที่เหมาะสมในโอกาสต่างๆ

§  Formal Hair          จัดแต่งทรงผมแบบมืออาชีพทั้งผู้ชายและผู้หญิง

§  Body Shape      การแต่งกายเสริมจุดเด่นพรางจุดด้อยให้เหมาะกับรูปร่าง

§ Basic Makeup   การแต่งหน้าขั้นพื้นฐานในวันทำงาน***

§  Image is Magic              เทคนิคผอมเพรียวสูงขึ้นทันใจใน5นาที***

§  Accessories                  การเลือกเครื่องประดับอย่างมีรสนิยม***

 

Evaluation

§  Be Do Have  ตั้งเป้าหมายสร้างภาพลักษณ์สู่ความสำเร็จ

§  Action Plan   แนวทางพัฒนาบุคลิกภาพเฉพาะบุคคล

วิทยากร

อาจารย์วรินทร์ธร ตรีชยาบุลาวัชร


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม Arize Hotel

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

20 กันยายน 2561 09.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท พีพี เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0979236177

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 372 ครั้ง