หลักสูตร Excel Advanced for Special Functions

26 พฤศจิกายน 2561

                                Promotion พิเศษ!!
          สมัครเข้าอบรมครบ 4 ท่าน / ชำระเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น


หัวข้อการอบรมสัมมนา

1.  ทบทวนExcelเฉพาะในส่วนที่สำคัญ

2.  เทคนิคการอ้างอิงเซลล์ (การนำเซลล์ไปใช้ร่วมกับสูตร/ฟังก์ชัน)

     ·     งานแบบไหนควรอ้างอิงเซลล์แบบ Relative

     ·     งานแบบไหนควรอ้างอิงเซลล์แบบ Absolute

     ·     งานแบบไหนควรอ้างอิงเซลล์แบบ Absolute+Relative

     ·     ความแตกต่างของการอ้างอิงเซลล์ แบบใช้ชื่อจริง กับ ใช้ชื่อเล่น  เช่น=SUM(Sheet1!A1:A10000)กับ=SUM(ยอด)

     ·     ประโยชน์ของการตั้งชื่อเล่น (Range Name) เช่น นำชื่อเล่นไปใช้ในการคำนวณข้ามชีต หรือ ข้ามไฟล์

     ·     เทคนิคเกี่ยวกับชื่อเล่น (Range Name)

3.  เทคนิคความเข้าใจเกี่ยวกับฟังก์ชันเพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง ถูกที่ ถูกทาง

     ·     วิธีการทำให้สูตรสั้นลง

     ·     แนวความคิดเกี่ยวกับการซ้อนฟังก์ชัน

4.  การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในกลุ่มตัวเลข

     ·     เช่นABS, INT, TRUNC, ROUND, SIGNฯลฯ

5.  การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในกลุ่มข้อความ

     ·     เช่นUPPER, LOWER, PROPER, TRIM, SUBSTITUTE, LEN, LEFT, RIGHT, MIDฯลฯ

6.  การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในกลุ่มวันที่/เวลา

     ·      เช่นTODAY, YEAR, MONTH, DAY, DATEDIF, NOW, HOUR, MINUTE, TIMEฯลฯ

7.  การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในกลุ่มการตรวจสอบเงื่อนไข

     ·      IF, SUMIF, SUMIFS, COUNTIF, COUNTIFS, COUNTA, AVERAGEIF, AVERAGEIFSฯลฯ

8.  การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในกลุ่มการค้นหาและอ้างอิง

     ·      VLOOKUPแบบTRUEกับFALSE ต่างกันอย่างไร, HLOOKUP ISERRORฯลฯ

9.  การประยุกต์ใช้สูตร/ฟังก์ชันArrayที่สูตร/ฟังก์ชันธรรมดาไม่สามารถทำได้

     ·     รู้จักสูตรแบบArray

     ·     เริ่มต้นสูตรArray

     ·     ตัวอย่างฟังก์ชันที่เกี่ยวกับ Array เช่น MAX(IF, MIN(IFฯลฯ

10.  การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันร่วมกับคำสั่งการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่กำหนด (Conditional Formatting)

11.  การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันร่วมกับคำสั่งที่ช่วยในการตรวจสอบข้อมูล (Data Validation)

     ·     การป้องกันการป้อนข้อมูลซ้ำ

     ·     การสร้างDropdownซ้อนDropdown

     ·     ฯลฯ


วิทยากร

วิทยากร : อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก


สถานที่อบรม (VENUE)

@ Grand Sukhumvit Hotel สุขุมวิทซอย 4 - 6 ใกล้ BTS สถานีนานา

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

26 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 16:00 น.

จัดโดย

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0897737091

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 320 ครั้ง