หลักสูตร เทคนิคการสร้างแผนที่เส้นทางประสบการณ์ลูกค้า สู่การเพิ่มคุณค่าที่แท้จริง

30 พฤษภาคม 2561

Customer Journey Map

เทคนิคการสร้างแผนที่เส้นทางประสบการณ์ลูกค้า สู่การเพิ่มคุณค่าที่แท้จริง : วันที่ 30 พ.ค.61

เรียนรู้ถึงแนวคิดต่างๆ ที่จะเพิ่มประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า (Customer Experience) รวมถึงแนวทางในการบริหารจัดการประสบการณ์ลูกค้า และมาทำความเข้าใจถึงการกำหนดเป้าหมายและการสร้าง Customer Journey Map อย่างเป็นขั้นเป็นตอน พร้อมทั้งการวิเคราะห์ Customer Journey Map เพื่อนำมาสู่การเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์ที่ดีขึ้นในแต่ละจุดสัมผัสลูกค้า (Touch Point) นอกจากนี้ยังเรียนรู้แนวทางการสร้างคุณค่าแก่ลูกค้าผ่านกิจกรรมการตลาดเพิ่มประสบการณ์ รวมถึงแนวทางการสื่อสารการตลาดที่ตอบเป้าหมายอย่างมีกลยุทธ์

Key Contents 

1. มุมมองและทิศทางที่เกี่ยวกับความคาดหวังของลูกค้าในทศวรรษที่ 21

2. แนวทางการสร้างประสบการณ์ที่พิเศษ ในแต่ละขณะของการติดต่อ ( Moment of Truths )

3. ขั้นตอนการสร้าง Customer Journey Mapping

4. การวิเคราะห์ Customer Journey Mapping

          - การวิเคราะห์ความคิดของลูกค้า ( Thinking )

          - การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า (Wanting)

          - การวิเคราะห์พฤติกรรรมของลูกค้า ( Doing )

          - แนวทางการปฏิบัติของพนักงาน ( Action )

5. ตัวอย่างการวิเคราะห์ Customer Journey Mapping ในแต่ละสถานการณ์

6. กิจกรรมการสร้างประสบการณ์และสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าคนสำคัญ

7. แนวทางการสื่อสารเพื่อเพิ่มคุณค่าที่แท้จริงแก่ลูกค้า

Key Benefits

1. เรียนรู้ถึงแนวคิดต่างๆ ที่จะเพิ่มประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า (Customer Experience) รวมถึงแนวทางในการบริหารจัดการประสบการณ์ลูกค้า

2. เข้าใจถึงการกำหนดเป้าหมายและการสร้าง Customer Journey Map อย่างเป็นขั้นเป็นตอน

3. การวิเคราะห์ Customer Journey Map เพื่อนำมาสู่การเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์ที่ดีขึ้นในแต่ละจุดสัมผัสลูกค้า (Touch Point)

4. เรียนรู้แนวทางการสร้างคุณค่าแก่ลูกค้า ผ่านกิจกรรมการตลาดเพิ่มประสบการณ์ รวมถึงแนวทางการสื่อสารการตลาด ที่ตอบเป้าหมายอย่างมีกลยุทธ์


ดาวน์โหลดเอกสาร : http://www.sbdc.co.th/data/uploads/public_training/brochure_447.pdf?_=20180410150138คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

นักการตลาด บุคคลทั่วไปและผู้ที่ให้ความสนใจ

วิทยากร

รศ.ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ

- อาจารย์ประจำภาควิชา การตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจคุณเอกชัย พิทักษ์เกียรติกุล

- Digital Marketing Manager บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน)

- วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดา

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

30 พฤษภาคม 2561 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

5,900 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 533 ครั้ง