หลักสูตร : ติดปีกการตลาดในยุคดิจิทัล

29 มกราคม 2562

          เมื่อสื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทและมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของผู้บริโภคจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต ทำให้สินค้าและบริการต่างๆ หันมาใช้สื่อดิจิทัลในการสร้างแบรนด์ และสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภค ซึ่งเป็นสื่อที่มีศักยภาพในการกระตุ้นให้เกิดความสนใจ โดยหลักสูตรนี้จะทำความรู้จักการตลาดดิจิทัล เรียนรู้พฤติกรรมของผู้บริโภคและทฤษฎีที่ควรรู้ รวมถึงเครื่องมือการตลาดดิจิทัลที่นักการตลาดไม่ควรพลาด และนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงแนวคิดต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร


Key Contents

1. ความรู้พื้นฐานที่ควรเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล

          • การเปลี่ยนแปลงสำคัญของโลกดิจิทัล

          • การตลาดยุคใหม่กับโลกดิจิทัล

          • ผู้บริโภคยุคดิจิทัล

2. ทฤษฎีการตลาดสำคัญๆ ที่นักการตลาดควรรู้

3. รู้จักเครื่องมือการตลาดดิจิทัลที่สำคัญ อาทิเช่น Search Marketing, Digital Media, Email Marketing, Social Media Marketing, Facebook, Twitter, Instragram

4. แนวคิดสำคัญของการวางแผนการตลาดดิจิทัล

5. กลยุทธ์หลักสำหรับการทำตลาดดิจิทัล

          • Content Marketing มัดใจลูกค้าให้อยู่มัดด้วยเรื่องเล่า (Valuable Story) ที่ขาย (ของ) ได้

          • Social Media Marketing สร้างแบรนด์ให้ปัง ดังก่อน รวยก่อน

          • Video Marketing ปั้นคลิปอย่างไรให้โดนใจและได้ตังค์

6. โฆษณาออนไลน์ "เปลี่ยนคลิกเป็นยอดขาย เปลี่ยนแฟน(เพจ) ให้เป็นลูกค้า"

7. Mobile Marketing สร้างทำเลขายในมือ (ถือ) ของลูกค้า


Key Benefits

          1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการตลาดดิจิทัล รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภค และการเปลี่ยนแปลงที่นักการตลาดควรรู้

          2. เพื่อเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการใช้เครื่องการตลาดดิจิทัลให้เหมาะกับสถานการณ์

          3. เพื่อเรียนรู้แนวคิดการวางแผนการตลาดดิจิทัลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

          4. เพื่อเรียนรู้วิธีนำการตลาดดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

วิทยากร

คุณประสิทธิ์ วรฉัตราวณิช

- ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล อีคอมเมิร์ซ
- อาจารย์ประจำวิชาผู้ประกอบการออนไลน์ ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

29 มกราคม 2562 09:00 น. - 16:00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 0-2559-2146-7, 085-485-8826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 249 ครั้ง