หลักสูตร สร้างสรรค์ Content Marketing อย่างไรให้ Wow!

7 พฤศจิกายน 2561

Wow Creativity for Content Marketing

สร้างสรรค์ Content Marketing อย่างไรให้ Wow! (วันที่ 7 พ.ย.61)


เรียนรู้และทำความเข้าใจถึงแนวโน้มและทิศทางทางการตลาด ที่เป็น Content Marketing รวมถึงทราบขั้นตอนในการทำ Content Marketing ที่ประสบผลสำเร็จ พร้อมทั้งแนวทางไอเดียสร้างสรรค์ เพื่อสร้าง Content Marketing ที่โดนใจ

  • Key Contents

1. รู้จักการทำกระบวนการการตลาดเชิงสร้างสรรค์

2. กลุ่มเป้าหมาย และแนวทางการสร้าง Content ที่มีคุณค่า (Value) ต่อกลุ่มลูกค้าของเรา

3. รูปแบบการทำ Content Marketing และการเลือกให้เหมาะกับสื่อแต่ละชนิด

4. การกำหนด Content ในตลาดดิจิตอล

5. การทำ VDO Content อย่างไรให้ Wow

6. Content 10 ประเภทที่โดนใจ

7. การกำหนดเวลาในการโพส

8. การวิเคราะห์ FB Insight และการวัดผล

9. การทำ Crisis Management

10. ศิลปะในการเล่าเรื่อง Story Telling


  • Key Benefits
1. เข้าใจแนวโน้มและทิศทางการตลาด ที่เป็น Content Marketing
2. เพื่อให้ทราบขั้นตอนในการทำ Content Marketing ที่ประสบผลสำเร็จ
3. แนวทางไอเดียสร้างสรรค์ เพื่อสร้าง Content Marketing ที่โดนใจ


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

นักการตลาด บุคคลทั่วไปและผู้ที่ให้ความสนใจ

วิทยากร

คุณเอกชัย พิทักษ์เกียรติกุล

- Digital Marketing Manager บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน)

- วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจคุณธนพันธ์ วงศ์ชินศรี

- ที่ปรึกษาธุรกิจ และการตลาดออนไลน์

• กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพนกวิน ดิจิตอล จำกัด

• กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพนกวินกรุ๊ป จำกัด (ร้านอาหาร Penguin Eat Shabu)

- วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดา

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

7 พฤศจิกายน 2561 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 716 ครั้ง