หลักสูตร ติดปีกการตลาดในยุคดิจิตอล

12 กรกฎาคม 2561

Essential Digital Marketing

ติดปีกการตลาดในยุคดิจิตอล : วันที่ 12 ก.ค.61 

    เมื่อสื่อดิจิตอลเข้ามามีบทบาทและมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของผู้บริโภคจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต ทำให้สินค้าและบริการต่างๆ หันมาใช้สื่อดิจิตอลในการสร้างแบรนด์ และสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภค ซึ่งเป็นสื่อที่มีศักยภาพในการกระตุ้นให้เกิดความสนใจ โดยหลักสูตรนี้จะทำความรู้จักการตลาดดิจิตอล เรียนรู้พฤติกรรมของผู้บริโภคและทฤษฎีที่ควรรู้ รวมถึงเครื่องมือการตลาดดิจิตอลที่นักการตลาดไม่ควรพลาด และนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงแนวคิดต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร


Key Contents  

1. ความรู้พื้นฐานที่ควรเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดดิจิตอล

          • การเปลี่ยนแปลงสำคัญของโลกดิจิตอล

          • การตลาดยุคใหม่กับโลกดิจิตอล

          • ผู้บริโภคยุคดิจิตอล

2. ทฤษฎีการตลาดสำคัญๆ ที่นักการตลาดควรรู้

3. รู้จักเครื่องมือการตลาดดิจิตอลที่สำคัญ อาทิเช่น Search Marketing, Digital Media, Email Marketing, Social Media Marketing, Facebook, Twitter, Instragram

4. แนวคิดสำคัญของการวางแผนการตลาดดิจิตอล

5. กลยุทธ์หลักสำหรับการทำตลาดดิจิตอล

           • Content Marketing มัดใจลูกค้าให้อยู่มัดด้วยเรื่องเล่า (Valuable Story) ที่ขาย (ของ) ได้

           • Social Media Marketing สร้างแบรนด์ให้ปัง ดังก่อน รวยก่อน

           • Video Marketing ปั้นคลิปอย่างไรให้โดนใจและได้ตังค์

6. โฆษณาออนไลน์ "เปลี่ยนคลิกเป็นยอดขาย เปลี่ยนแฟน(เพจ) ให้เป็นลูกค้า"

7. Mobile Marketing สร้างทำเลขายในมือ (ถือ) ของลูกค้า


Key Benefits  

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการตลาดดิจิตอล รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภค และการเปลี่ยนแปลงที่นักการตลาดควรรู้

2. เพื่อเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการใช้เครื่องการตลาดดิจิตอลให้เหมาะกับสถานการณ์

3. เพื่อเรียนรู้แนวคิดการวางแผนการตลาดดิจิตอลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

4. เพื่อเรียนรู้วิธีนำการตลาดดิจิตอลไปประยุกต์ใช้ในองค์กรคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

นักการตลาด นักการตลาดดิจิตอล บุคคลทั่วไปและผู้ที่ให้ความสนใจ

วิทยากร

คุณประสิทธิ์ วรฉัตราวณิช

ที่ปรึกษา และผู้เชียวชาญด้านการตลาดดิจิทัล อีคอมเมิร์ซ

และอาจารย์ประจำวิชาผู้ประกอบการออนไลน์ ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

คุณกล้า ตั้งสุวรรณ

ประธานกรรมการ บริษัท โธธ โซเชียล จำกัด

วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

12 กรกฎาคม 2561 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 148 ครั้ง