หลักสูตร ติดปีกการตลาดในยุคดิจิตอล

12 กรกฎาคม 2561

Essential Digital Marketing

ติดปีกการตลาดในยุคดิจิตอล : วันที่ 12 ก.ค.61 

    เมื่อสื่อดิจิตอลเข้ามามีบทบาทและมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของผู้บริโภคจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต ทำให้สินค้าและบริการต่างๆ หันมาใช้สื่อดิจิตอลในการสร้างแบรนด์ และสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภค ซึ่งเป็นสื่อที่มีศักยภาพในการกระตุ้นให้เกิดความสนใจ โดยหลักสูตรนี้จะทำความรู้จักการตลาดดิจิตอล เรียนรู้พฤติกรรมของผู้บริโภคและทฤษฎีที่ควรรู้ รวมถึงเครื่องมือการตลาดดิจิตอลที่นักการตลาดไม่ควรพลาด และนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงแนวคิดต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร


Key Contents  

1. ความรู้พื้นฐานที่ควรเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดดิจิตอล

          • การเปลี่ยนแปลงสำคัญของโลกดิจิตอล

          • การตลาดยุคใหม่กับโลกดิจิตอล

          • ผู้บริโภคยุคดิจิตอล

2. ทฤษฎีการตลาดสำคัญๆ ที่นักการตลาดควรรู้

3. รู้จักเครื่องมือการตลาดดิจิตอลที่สำคัญ อาทิเช่น Search Marketing, Digital Media, Email Marketing, Social Media Marketing, Facebook, Twitter, Instragram

4. แนวคิดสำคัญของการวางแผนการตลาดดิจิตอล

5. กลยุทธ์หลักสำหรับการทำตลาดดิจิตอล

           • Content Marketing มัดใจลูกค้าให้อยู่มัดด้วยเรื่องเล่า (Valuable Story) ที่ขาย (ของ) ได้

           • Social Media Marketing สร้างแบรนด์ให้ปัง ดังก่อน รวยก่อน

           • Video Marketing ปั้นคลิปอย่างไรให้โดนใจและได้ตังค์

6. โฆษณาออนไลน์ "เปลี่ยนคลิกเป็นยอดขาย เปลี่ยนแฟน(เพจ) ให้เป็นลูกค้า"

7. Mobile Marketing สร้างทำเลขายในมือ (ถือ) ของลูกค้า


Key Benefits  

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการตลาดดิจิตอล รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภค และการเปลี่ยนแปลงที่นักการตลาดควรรู้

2. เพื่อเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการใช้เครื่องการตลาดดิจิตอลให้เหมาะกับสถานการณ์

3. เพื่อเรียนรู้แนวคิดการวางแผนการตลาดดิจิตอลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

4. เพื่อเรียนรู้วิธีนำการตลาดดิจิตอลไปประยุกต์ใช้ในองค์กรคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

นักการตลาด นักการตลาดดิจิตอล บุคคลทั่วไปและผู้ที่ให้ความสนใจ

วิทยากร

คุณประสิทธิ์ วรฉัตราวณิช

- ที่ปรึกษา และผู้เชียวชาญด้านการตลาดดิจิทัล อีคอมเมิร์ซ

และอาจารย์ประจำวิชาผู้ประกอบการออนไลน์ ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

- วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

คุณเอกชัย พิทักษ์เกียรติกุล

- Digital Marketing Manager บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน)

- วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

12 กรกฎาคม 2561 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 508 ครั้ง