หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skill)

30 กันยายน 2562

หลักการและเหตุผล

ในยุคสมัยนี้ในโลกของธุรกิจแล้ว ทุกสิ่งล้วนเป็นการแย่งชิง แข่งขัน ฟาดฟัน ให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ อาวุธที่นำมาใช้ในแต่ละบุคคลอันดับเบื้องต้นนั้น คือ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของตน อันดับถัดมาคือโอกาสทางธุรกิจ และกลยุทธ์ที่นำมาใช้

ในแต่ละเหตุการณ์ หลาย ๆ คนมองว่าประสบการณ์คือสิ่งจำเป็นในการอ่านเกมส์ของคู่ต่อสู้ แต่แท้จริงแล้ว ทุกองค์ประกอบสำคัญด้วยกันทั้งสิ้น และมีสิ่งนึงที่จำเป็นยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด ก็คือ การใช้คำพุด เพื่อการเจรจาสื่อสารให้ได้มาซึ่งความสำเร็จและเป้าหมาย การเจราต่อรองนั้น เป็นเรื่องปกติที่เราทุกคนต่างคุ้นเคย แต่หลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาให้ทุกคนเป็นมืออาชีพ มีรูปแบบ มีขั้นตอน ให้เป็นมืออาชีพและมีความผิดพลาดน้อยที่สุด ในการเจรจากับกลุ่มลูกค้าทุกสถาณการณ์

 

คอร์สเหมาะกับใคร?

·        บริษัทหรือองค์กร ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรของท่าน ให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง รักองค์กร ภูมิใจในงานที่ทำ มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย

·        บุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มความมั่นใจ สร้างความเชื่อถือในการเจรจาต่อรอง

·        ผู้ที่รู้สึกหมดพลัง สิ้นหวัง ต้องการกลับมารักและศรัทธา เพิ่มไฟในตัวเองอย่างเต็มหัวใจ

·        ทุกท่านที่ต้องการเติมพลัง ฝึกเทคนิค และเพิ่มทักษะด้านการสื่อสารแบบสะกดจิตผู้ฟัง ให้ดูดีแบบมืออาชีพที่ดูน่าชื่นชม สมกับเป็นสุดยอดนักเจรจา

·        ผู้ที่เตรียมตัวสัมภาษณ์งาน และเตรียมพบนำเสนองานลูกค้า

·        เจ้าของธุรกิจทุกแขนงอาชีพ

·        พนักงานขายแบบFace To Face หรือ ทางโทรศัพท์ และพนักงานบริการ

"เทคนิคการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ"

Professional Negotiation Skills

ที่สุดกับความคุ้มค่า หลักสูตรนี้เป็นการปรับมุมมอง เปลี่ยนแนวคิด ปรับทัศนคติ ฝึกการวางแผน เพื่อการติดต่อทางธุรกิจให้สำเร็จ คุณจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่แบบมืออาชีพที่เปิดรับแต่ความสำเร็จเข้ามาในชีวิต และเป็นที่รักของคนอื่น หลักสูตรนี้ตั้งใจเปิดสอนแบบพิเศษExclusiveแบบสุด ๆ  เพื่อให้ทุกคนที่ตั้งใจมาเรียนได้ประโยชน์อย่างครบองค์ประกอบของการเพิ่มขุมพลังในใจ และเทคนิคต่างๆสู่การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจผู้เข้าอบรมจะได้เห็นเป้าหมายของตัวเองอย่างชัดเจนขึ้น เพื่อนำทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ใช่และดีที่สุดในแบบฉบับของแต่ละคน นอกจากที่จะได้เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ แล้ที่สามารถนำไปเจรจาต่อรองเรื่องงาน เรื่องอื่นๆได้อย่างสำเร็จ วิทยากรมีการเล่าและยกตัวอย่างถึงเรื่องจริงจากและบุคคลสำคัญในสังคม เพื่อให้เกิดข้อเปรียบเทียบและเข้าใจสถานการณ์จริง ทั้งนี้ยังมีการทำWorkshopเรื่องการ เตรียมความพร้อมและขั้นตอนต่างๆ เพื่อพร้อมสู่ "ความเป็นมืออาชีพและผู้ชนะ" อย่างแท้จริง

 อบรมแล้วจะได้อะไร?

เข้าใจถึงเป้าหมายการสร้างความสำเร็จเป็นยังไง
เปลี่ยนมุมมอง เป็นคนสนใจตนเอง รักตัวเอง ภูมิใจในอาชีพของตนเอง รักองค์กร และงานที่ทำมากยิ่งขึ้น
ยอดขายเพิ่มหากท่านเป็นพนักงานขาย ด้วยเอกลักษณ์ เสน่ห์เฉพาะตัวในรูปแบบของคุณเอง
ลูกค้า จงรักภักดีต่อสินค้า และบริษัทของคุณ บอกต่อ ใช้ซ้ำ เพราะชอบในตัวคุณ
ธุรกิจเติบเติบโต เป็นที่รู้จัก ไม่ว่าจะเจรจาในธุรกิจได้ใดได้เปรียบเสมอ

ผู้เข้าอบรมจะเห็นเป้าหมายของตนเองชัดเจนขึ้น เพื่อแนวทางการตั้งเป้าหมายสู่ความสำเร็จ ที่ดีในอนาคต

 ตารางการฝึกอบรม 

เวลา

หัวข้อการฝึกอบรมและกิจกรรม

9.00-10.30

·        กิจกรรมละลายพฤติกรรม

·        กิจกรรมปลุก "พลังแห่งชีวิต" (The Power of Life)

  • ใช้ศักยภาพสูงสุดในการงาน และชีวิตที่ยอดเยี่ยม ด้วยNLP
  • เสริมพลังชีวิต คิดเชิงบวก (Positive Thinking)
  •  แนวคิดว่าด้วยการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์
  • ลักษณะและประเภทของการเจรจาต่อรอง
  • เบื่องต้นของการเจรจาเพื่อการต่อรอง

10.30-10.45

       พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00

·        กิจกรรม ฝึกจิต คิดเปลี่ยน

  • การใช้แนวคิดแบบจิตวิทยาเพื่อการต่อรอง

§ นิสัย(Nature)

§ อารมณ์และเหตุผล(Emotion and Rational Side)

§ สถานภาพ(Status)และ บทบาท(Roles)

·        แนวทางเจรจา ภาษาGame Theory

§ หลักการทั่วไปพึงนำไปใช้

§ ประสิทธิภาพของการใช้อย่างมืออาชีพ

·        เทคนิคการเจรจาด้วยรูปแบบผสมผสาน

12.00-13.00

      พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00-14.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·        กิจกรรม "ระเบิดขุมพลัง"

·        ภาวะการแสดงออกทางอารมณ์ของบุคคล

·        กลยุทธ์สร้างความรู้สึกทางบวกก่อนเจรจา
- มีวิสัยทัศน์ (Vision)
- มีความสามารถ (People Skill)
- คิดเป็น (Know how to think)
- มีความรู้ (Educated)
- ทันสมัย (Modern)
- สร้างสรรค์ (Constructive)
- การรับรู้ (Perception)

·        จิตวิทยาในการผูกสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อสร้างความประทับใจใน 5นาที

·        ขั้นตอนการเตรียมการเจรจา

§ ความสำคัญของการเตรียมการเพื่อเจรจาให้ได้ชัยชนะ

§ การสะสม แสวงหาข้อมูล

§ กำหนดวัตถุประสงค์

§ กำหนดกลยุทธ์

§  กำหนดบทบาทหน้าที่

·        กิจกรรม สมรภูมิการแก้ปัญหาเพื่อการเจรจา

14.30-14.45

                 พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00

·        Listening & Speaking Technique

·        การดำเนินการเจรจา

·        ขั้นตอนการส่งสัญญาน

·        การทำข้อเสนอ การรวบรวมสรุปประเด็น

·        เทคนิคการต่อรองขั้นท้ายสุด

·        การปิดการเจรจาต่อรองขั้นเทพ

·        การทำข้อตกลง

·        สรุปเนื้อหาโดยรวม


วิทยากร

อาจารย์ธนภัทร ธรรมากัลยากุล


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม IBIS Hotel Sukhumvit 4

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

30 กันยายน 2562 09.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท พีพี เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0979236177

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 386 ครั้ง