หลักสูตร การบริหารงานธุรการยุคใหม่ - Professional Administration for New Gen

2 พฤษภาคม 2562

หัวข้อการอบรมสัมมนา

1. แนวทางในการบริหารงานธุรการอย่างมืออาชีพ

2. กลยุทธ์ของความเป็นมืออาชีพ

    - การพัฒนาบุคลิกภาพ และ ความมั่นใจ

    - การสร้างสมประสบการณ์ (ขั้นตอนในการแก้ปัญหา)

    - การพัฒนาทักษะ การสื่อสารที่เกิดผล

3. การบริหารระบบงาน (วิเคราะห์กลุ่ม และนำเสนอ)

4. การบริหารสำนักงานยุคใหม่

5. การบริหารระบบงานเอกสาร

6. การบริหารระบบ Outsource

7. การบริหารการประชุม

8. สรุปประเด็น ปัญหากลุ่ม (Group Case study) และเฉลย

9. สรุปคำถามและคำตอบ


Promotion พิเศษ!! สมัครเข้าอบรมครบ 2 ท่าน / เข้าอบรมอีก 1 ท่าน ฟรีทันที

สำรองที่นั่ง ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่

คุณอิศราภรณ์ (พลอย)

Tel : 089 773 7091

E-mail : hrdcentertraining@gmail.com


วิทยากร

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

ผู้คร่ำหวอดในวงการเลขานุการมากกว่า 30ปี ในองค์กรชั้นนำ

หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ : การบริหารระบบเอกสาร , เลขานุการมืออาชีพ , การบริหารการประชุม , ทักษะการสื่อสารด้านการเขียน , การพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นต้น.


สถานที่อบรม (VENUE)

@ Boulevard Bangkok Hotel สุขุมวิท ซอย 5

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

2 พฤษภาคม 2562 09:00 - 16:00

จัดโดย

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0897737091

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 202 ครั้ง