หลักสูตร การตลาดเจาะองค์กร

14 พฤศจิกายน 2561

B2B Marketing Strategy

การตลาดเจาะองค์กร : วันที่ 14 พ.ย. 61


     เรียนรู้ความแตกต่างของหลักการตลาดทั่วไปกับ การทำตลาด B2B และเข้าใจถึงพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าประเภทองค์กรอีกทั้งการวางแผน และกำหนดกลยุทธ์การตลาดสำหรับตลาด B2B หลักสูตรด้านการตลาดที่พัฒนาขึ้นมาเฉพาะสำหรับการทำตลาดสู่ลูกค้าประเภทองค์กรหากคุณมีลูกค้าส่วนหนึ่งเป็นลูกค้าองค์กรก็จะเห็นว่าลูกค้าองค์กรมีพฤติกรรม และกระบวนการการตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับลูกค้ากลุ่มบริโภค หากจะทำการตลาดให้ประสบความสำเร็จ นักการตลาดต้องเข้าใจกลยุทธ์การตลาดเพื่อเจาะองค์กรได้อย่างแท้จริง รวมถึงเข้าใจเชิงพฤติกรรมการสื่อสารและการขายลูกค้าที่เป็นองค์กรซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยท่านตอบโจทย์ดังกล่าว โดยรวมถึงแนวทางการวางแผนและกลยุทธ์การตลาดแบบ B2B ตามแนวคิดสมัยใหม่ไว้อย่างครบถ้วน


  • Key Contents
1. มุมมองการตลาดที่ต่างไปในการทำกาาตลาดกับลูกค้าที่เป็นองค์กร (A Business Marketing Perspective, Defining Business Market Sectors)
2. ความเข้าใจในพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าประเภทองค์กร
3. การเข้าถึงโอกาสในการตลาด Business to Business
4. การวางแผนการตลาด B2B (Business Marketing Planning : Strategic Perspectives Pricing Strategic for Business Markets)
5. การสื่อสารการตลาดสำหรับลูกค้าประเภทองค์กรและส่วนงานจัดซื้อ
6. กลยุทธ์การตลาด B2B และการควบคุมแผนการตลาด (Business Marketing Communications : Managing the Personal, Selling Function, Controlling Business Marketing Strategies)

  • Key Benefits
1. เข้าใจความแตกต่างของหลักการตลาดทั่วไปกับการทำตลาด B2B
2. เข้าใจถึงพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าประเภทองค์กร
3. เรียนรู้หลักการตลาด และการสื่อสารการตลาดสำหรับตลาด B2B
4. สามารถวางแผน และกำหนดกลยุทธ์การตลาด B2B


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

นักบริหาร นักการตลาด บุคคลทั่วไปและผู้ที่สนใจ

วิทยากร

อ.วิทยา จารุพงศ์โสภณ

- ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ คราฟท์ จำกัด (ในเครือ SCG) และ บริษัท ยูไนเต็ดพัลพ์แอนด์เปเปอร์ จำกัด (ฟิลิปปินส์)

- วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดา

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

14 พฤศจิกายน 2561 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 397 ครั้ง