หลักสูตรพัฒนาบุคลากรในองค์กร

01 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2562

ในปี 2562 นี้ทาง PDCA Training Center มีความประสงค์ที่ต้องการทำCSR และประชาสัมพันธ์ หน่วยงานให้เป็นที่รู้จักรไม่มีสิ่งใดแอบแฝง

จึงต้องการสนับสนุนวิทยากรเข้าไปอบรมให้ภายในองค์กรแบบ In House โดยไม่คิดค่าตอบแทนวิทยากร ในการบรรยาย ทำกิจกรรม ซึ่งเราจะดำเนินการให้เดือนละ 2 องค์กรเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 30 มิถุนายน 2562 เท่านั้น

ในหลักสูตร

  • ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม
  • หัวหน้างานมืออาชีพ
  • ความปลอดภัยในการทำงาน
  • ปฐทพยาบาล
  • วิทยากรในสถานประกอบการ (Train The Trainer)
  • หรือหลักสูตรอื่นๆที่หน่วยงานท่านต้องการ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

สถานประกอบการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ สมาคม สโมสร

วิทยากร

อาจารย์พงษ์ปณต  คอนทอง และทีมวิทยากร จาก PDCA Training Center


สถานที่อบรม (VENUE)

หน่วยงานท่านกำหนด

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

01 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2562

จัดโดย

PDCA Training Center
เบอร์ติดต่อ : 0949918999

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 154 ครั้ง