หลักสูตรพัฒนาบุคคลกรในบริษัท องค์กร Inhouse ฟรี (ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม,ความปลอดภัยในการทำงาน

01 - 30 มิถุนายน 2562

ในปี 2562 นี้ทาง PDCA Training Center มีความประสงค์ที่ต้องการทำCSR และประชาสัมพันธ์ หน่วยงานเราให้......บริษัทฯที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการ

จึงต้องการสนับสนุนวิทยากรเข้าไปอบรมให้ภายในองค์กรแบบ In House โดยไม่คิดค่าตอบแทนวิทยากร ในการบรรยาย ทำกิจกรรม ซึ่งเราจะขอสนับสนุนค่าเดินทางและค่าอุปกรณ์ เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2562 เท่านั้น

ในหลักสูตร

  • ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม
  • คัมภีร์หัวหน้างาน
  • ความปลอดภัยในการทำงาน
  • ปฐทพยาบาล
  • วิทยากรในสถานประกอบการ (Train The Trainer)
  • หรือหลักสูตรอื่นๆที่หน่วยงานท่านต้องการ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

สถานประกอบการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ สมาคม สโมสร

วิทยากร

อาจารย์พงษ์ปณต  คอนทอง และทีมวิทยากร จาก PDCA Training Center


สถานที่อบรม (VENUE)

Inhouse(ภายในบริษัท)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

01 - 30 มิถุนายน 2562

จัดโดย

PDCA Training Center
เบอร์ติดต่อ : 0949918999

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 1283 ครั้ง