หลักสูตรพัฒนาบุคคลกรในบริษัท องค์กร Inhouse ฟรี (ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม,ความปลอดภัยในการทำงาน

01 - 30 กันยายน 2562

เดือนสุดท้าย ของการทำ CSR ของ PDCA Training Center หากท่านคือ บริษัท ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการสนับสนุนวิทยากร ฟรี กับเรา และท่านต้องการให้เราเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒาบุคลากรในปีนี้แบบ In-House โดยไม่คิดค่าตอบแทนวิทยากร ในการบรรยาย ทำกิจกรรม ซึ่งเราจะขอสนับสนุนค่าเดินทางและค่าอุปกรณ์ เท่านั้น ตั้งแต่วันที่1 - 30 กันยายน 2562 นี้ เท่านั้นในหลักสูตรดังต่อไปนี้

1.ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

2.คัมภีร์หัวหน้างาน

3.หัวหน้างานกับการเพิ่มผลผลิต

4.ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้างตาม พรบ. 2554

5.ปฐมพยาบาล

6.วิทยากรในสถานประกอบการ (Train The Trainer)

หรือหลักสูตรอื่นๆที่หน่วยงานท่านต้องการ


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

สถานประกอบการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ สมาคม สโมสร

วิทยากร

อาจารย์พงษ์ปณต คอนทองและทีมวิทยากร

PDCA Training Centerสถานที่อบรม (VENUE)

Inhouse(ภายในบริษัท)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

01 - 30 กันยายน 2562

จัดโดย

PDCA Training Center
เบอร์ติดต่อ : 0949918999

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 409 ครั้ง