หลักสูตรพัฒนาบุคคลกรในบริษัท องค์กร Inhouse ฟรี (ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม,ความปลอดภัยในการทำงาน,

11 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2562

ในปี 2562 นี้เพื่อตอบแทนลูกค้า ผู้ให้โอกาส และผู้สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในปี 2561 ตลอดมา ผมได้จะจัดบรรยายหรือกิจกรรมให้ฟรีเดือนละ 2 รุ่นโดยไม่คิดค่าบรรยาย ขอแค่สนับสนุนเรื่องการเดินทางหากต้องค้างคืนสนับสนุนที่พักเพิ่มเติมครับ

1.ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้างใหม่และลูกจ้างทั่วไป ตามพ.ร.บ. 2554

2.วิทยากรในสถานประกอบการ(Train The Trainer)

3.หัวหน้างานยุค 4.0

4.ภาวะผู้นำ

5.การทำงานเป็นทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

6. Team Building

 หรือหลักสูตรอื่นๆ

เราไม่คิดค่าวิทยากรบรรยาย เพียงแต่เราให้ท่านสนับสนุนค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ตามที่ท่านจัดให้)
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

สถานประกอบการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ สมาคม สโมสร

วิทยากร

อาจารย์พงษ์ปณต  คอนทอง

วิทยากรและนักออกแบบกิจกรรม

ผู้เชี่ยวชาญการเรียนรู้เชิงลุก (Active Leaning)


สถานที่อบรม (VENUE)

หน่วยงานท่านกำหนด

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

11 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2562

จัดโดย

PDCA Training Center
เบอร์ติดต่อ : 0949918999

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 426 ครั้ง